rtgx

CMS Typo3 4.0.1
pre BSP Magnetica s.r.o.

Popis z obsahu

Historická Trnavská univerzita v Trnave a jej teologická fakulta a filozofická fakulta boli založené r. 1635...

Moduly

  • indexované vyhľadávanie
  • novinky (rôzne pohľady)
  • tlačová a PDF verzia stránok
  • diskusné fórum
  • sledovanie pohybu užívateľov

CMS Typo3 4.0, PHP, MySQL
pre BSP Magnetica s.r.o.

Popis z obsahu

Územie sninského regiónu sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Severnú hranicu regiónu Snina tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranica s Ukrajinou. Z juhu susedí s okresom Sobrance, zo západu s okresom Humenné.

CMS Typo3 4.0, PHP, MySQL
pre BSP Magnetica s.r.o.

Popis

Hlavným zámerom implementovaného projektu ROCHUS je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, vydanie stavebného povolenia, dopracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre budúcu realizáciu „integrovaného investičného projektu“ multifunkčného baníckeho centra a námestia.

CMS Typo3 4.0, PHP, MySQL
pre BSP Magnetica s.r.o.

Popis z obsahu

Veľmi pohodlný, svieži a nekonvenčný vankúš. Sedením na mne môžeš intenzívne relaxovať. Vôbec sa nebudem čudovať, ak si na mne aj zdriemneš :-). Sadneš si inak, a hľa, skvelo sa číta časopis, alebo pracuje s notebookom. A dá sa na mne aj ležať.  Poskytujem toľko polôh, koľko si len vieš predstaviť.