rtgx

Internetový obchod

www.bonshop.at

CMS Typo3 4.0, PHP, MySQL
pre BSP Magnetica s.r.o.

Moduly

Internetový ochod

Backend

Zoznam objednávok
Zoznam objednávok
Detail objednávky
Detail objednávky
Faktúra
Faktúra
Zoznam objednávok (List of orders)
 • vyhľadávanie podľa: dátumu vytvorenia objednávky (od-do) s automaticky prednastaveným aktuálnym dátumom, ak ešte nebol zadaný; čísla objednávky; podľa mena zákazníka
 • triedenie podľa: dátumu vytvorenia, celkovej sumy tovaru, mena zákazníky, stavu objednávky
 • zobrazené hodnoty: číslo objednávky; dátum; meno zákazníka; stav objednávky; číslo faktúry (ak bola vygenerovaná); celková suma tovaru na objednávke
 • sumarizácia cien zobrazených objednávok
 • po kliknutí na číslo objednávky sa zobrazí detailný náhľad (Detail of order)
Detailný náhľad objednávky (Detail of order)
 • umožňuje zmenu stavu objednávky len v pevne určenom poradí (prijatá, zaplatená, čaká na tovar, uzavretá...)
 • zobrazuje históriu zmien stavu objednávky: dátum a čas zmeny stavu; BE užívateľ, ktorý zmenu vykonal; číslo a názov stavu; ozmanuje či boli pripísané alebo odúpísané kredity užívateľovi
 • umožňuje zmenu počtu kusov jedotlivých položiek objednávky, pričom sa stará aj o zmenu stavu tovarov na sklade
 • po zaplatení objednávky (zmene stavu) generuje odkazy na faktúru a dodací list, taktiež export faktúry a dodacieho listu do PDF dokumentu (náhľad v novom opne)
Štatistika produktov
Štatistika produktov
Detail produktuv
Detail produktu

Štatistika produktov (Products statistics)

 • zoznam napredávanejších produktov, podľa ich počtu na onbjednávkach; počet zobrazení detailu produktov
 • vyhľadávanie podľa: dátumu objednávok (od - do) s automaticky prednastaveným aktuálnym dátumom, ak ešte nebol zadaný; podľa mena zákazníka; podľa obch. partnera
 • číslo produktu je odkazom na detail produktu

Detail produktu (Products statistics detail)

 • zoznam zmien kreditov (pripisovaných a odpisovaných) a ceny v čase
 • zobrazuje sa dátum a čas zmeny, kto zmenu uskutočnil (BE užívateľ), staré a nové hodnoty atribútov
 • zoznam objednávok, na ktorých sa vybraný produkt vyskytuje
 • číslo objednávky je odkazom na detail objednávky
Štatistika produktov
Štatistika produktov
Štatistika produktov
Štatistika produktov
Detail zákazníka
Detail zákazníka

Štatistika zákazníkov (Customers statistics)

 • zoznam zákazníkov previazaný s vykonanými objednávkami
 • vyhľadávanie podľa: dátumu objednávok (od - do) s automaticky prednastaveným aktuálnym dátumom, ak ešte nebol zadaný; podľa mena zákazníka; podľa obch. partnera; grupovanie objednávok podľa užívateľa
 • triedenie podľa: celovej sumy objednávok, dátumu objednávok, kreditov použitých alebo pripísaných zákazníkovi
 • menu zákazníka je odkazom na štatistiku vybraného zákazníka
 • číslo objednávky je odkazom na detail objednávky

Detail zákazníka (Customer's statistics detail)

 • zoznam zmien kreditov zákazníka v čase; zobrazzuje sa dátum a čas zmeny, kto zmenu uskutočnil, starú a novú hodnotu kreditov
 • zoznam zákaznikových objednávok; zobrazuje sa číslo a dátum vystavenia objednávky, stav objednávky, kredity ( pripísané po zaplatená objednávky, pripisované, použíté) a cena objednávky
 • číslo objednávky je odkazom na detail objednávky