rtgx

IAD Investments

www.iad.sk

CMS Typo3 7.6.11
pre BSP Magnetica s.r.o.

 • Typo3 backend customization
 • Typo3 extensions (Extbase, Fluid)
 • Typoscript
 • Web services
 • AJAX

Funkcie, moduly

 • Fondy
  • aktuálne hodnoty
  • výkonnosť
  • porovnanie
  • grafy výkonnosti (API Google Charts)
  • štruktúrované dokumenty
  • import a konverzia dát fondov z CSV do databázy
  • servis na insert/update/delete hodnôt fondu z externej aplikácie
  • výpočet výkonnosti zo vstupných hodnôt
  • export histórie do CSV
 • Investičná kalkulačka
 • Investičný dotazník
 • Dokumenty
 • Novinky
Graf vývoja výkonnosti fondu