rtgx

Finančné poradenstvo

www.vifin.sk

CMS Typo3 4.0, PHP, MySQL
pre BSP Magnetica s.r.o.

Moduly

Financie/ kurzy

Backend

 • import kurzov
  • musí byť vytvorený aspoň jeden fond
  • vyberie sa fond, csv súbor (utf-8), stlačí sa Import CSV
  • chybné riadky sa nezapisujú
  • duplicitné riadky sa nezapisujú
  • nakoniec sa zapíše log o výsledkoch importu
 • import transakcií
  • vyberie sa csv súbor (utf-8), stlačí sa Import CSV
  • importujú sa spoločne užívatelia aj transakcie
  • chybné riadky sa nezapisujú
  • duplicitné riadky sa nezapisujú
  • nakoniec sa zapíše log o výsledkoch importu
 • chybové hlásenia
  • zoznam výsledkov importov s chybami
  • triedené podľa dátumu importu (od najnovšieho)

Frontend

 • finančná kalkulačka
  • užívateľ vyberie fond, zadá počet podielov vo fonde a dátum, ku ktorému sa prepočet hodnoty majetku vykoná
  • ak niektorý údaj chýba, užívateľ je na to upozornený hlásením
  • ak k danému dňu neexistujekurz, vyhľadá sa najbližší dátum, užívateľ je na to upozornený hlásením s uvedeným dátumom, podľa ktorého sa prepočet uskutočnil
 • prihlásenie užívateľa
 • zmena hesla užívateľa
  • po zmene sa odošle mail administrátorovi s ID a menom užívateľa
 • prehľad užívateľových transakcií
 • dynamický graf podľa prepočítaných údajov
 • prehľad transakcií na stiahnutie vo formáte CSV
 • verzia pre tlač
 • kontaktný formulár na odoslanie žiadosti pe zaslanie zabudnutého hesla