rtgx

Systémové požiadavky Typo3 6.2 LTS

TYPO3 je open source systém pre správu webového obsahu je uvoľnený pod licenciou GNU GPL.

Klient - internetový prehliadač

TYPO3 CMS 6.2 LTS podporuje tieto prehliadače:

 • Internet Explorer 8 a vyšší
 • Google Chrome (Windows, MacOS, Linux)
 • Firefox (Windows, MacOS, Linux)
 • Safari na MacOS
 • a ďalšie kompatibilné moderné prehliadače

Webový server

TYPO3 potrebuje webový server so skriptovacím jazykom PHP a SQL databázu.
Minimálne systémové požiadavky pre beh TYPO3 CMS 6.2 LTS:

 • Webový server, na ktorom bežia PHP aplikácie (Apache, Nginx, IIS alebo iný)
 • PHP 5.3.7 - 5.5 (PHP 5.4 alebo neskoršie odporúčané)
 • MySQL 5.1 - 5.6 alebo kompatibilné (bez "strict mode")
 • viac ako 200 MB diskového priestoru

PHP

 • memory_limit nastavený minimálne na 64 MB
 • max_execution_time nastavený minimálne na 30 s (odporúčané - 240 s)
 • vypnuté register_globals
 • vypnuté safe_mode (nepodporuje)
 • vypnuté magic_quotes (nepodporuje)
 • Apache nastavenie AllowOverride obsahuje "Indexes" a "FileInfo"

Potrebné PHP rozšírenia

Šdandardné:

 • fileinfo
 • filter
 • hash
 • openssl
 • pcre
 • session
 • soap
 • SPL
 • standard
 • xml
 • zip
 • zlib

Inštalované samostatne:

 • gd
 • json
 • mysqli

Odporúčané nastavenie

Základné odporúčané nastavenie pre lepší výkon a využitie funkcionality.

 • Apache so zapnutým mod_expires a mod_rewrite

 • MySQL 5.5 alebo novšie

 • GraphicsMagick alebo ImageMagick v6 alebo novšie

 • PHP

  • verzia 5.4 alebo novšia
  • memory_limit nastavený minimálne na 128 MB
  • max_execution_time nastavený minimálne na 240 s
 • Ďalšie rozšírenia PHP:

  • PHP opcode cache, napr.: apc, xcache, eaccelerator, Zend Optimizer, Zend OPcache, wincache (v prípade IIS)
  • apc caching (nastavený minimálne na 100 MB využitej pamäte)
  • curl
  • mbstring
  • FreeType
  • bcmath alebo gmp (potrebné, ak chcete používať systémový modul OpenID)
 • PHP access to /dev/urandom or /dev/random on Unix-like platforms for increased security. Make sure to add "/dev/random:/dev/urandom" to open_basedir settings if you use it. If these paths are unavailable, TYPO3 will attempt to simulate random number generation. This is less secure, reduces performance and throws out warnings in the TYPO3 system log.

 • TYPO3 works with PHP's IPv6 support, which is enabled by default since PHP 5.3. If you compile PHP 5.3 on your own, be aware not to use option "--disable-ipv6", because this will break the IPv6 support and the according unit tests.

 

Len pre zaujímavosť, pri uvedení verzie Typo3 4.1/4.2 vyzerali systémové požiadavky takto:

Systémové požiadavky

Typo3 je webová aplikácia naprogramovaná v jazyku PHP TYPO3 is a web application programmed in PHP. TYPO3 je nainštalované na webovom serveri s podporou PHP, takže s ním môžete pracovať pomocou ľubovoľného internetového grafického prehliadača ako napr. Internet Explorer alebo Mozilla Firefox.

Aby Typo3 bežalo korektne, musia byť splnené nasledovné systémové požiadavky na strane klienta (užívateľa) a webového servera.

Webový server

 • Operačný systém: Unix (Linux), Windows alebo Mac

 • Webový server: Apache, IIS

 • Middleware: PHP4 alebo PHP5 (Pozor: od verzie TYPO3 4.2.0 bude potrebné PHP5!)

 • Databáza: MySQL alebo iné databáza podporovaná v TYPO3 DBAL (napr.: Oracle, Postgres a mnoho ďalších)

 • Hardware: Klasický webový server s nejakým moderným CPU a minimálne 256MB pamäte RAM, radšej však viac.

Voliteľné – ale odporúčané serverové aplikácie:

 • GraphicsMagick (standalone) (používa sa ImageMagick)

 • GDlib/Freetype (skompilované s PHP)

 • zlib (skompilované s PHP)

 • Apache s nastavením mod_gzip/mod_rewrite

 • A PHP-cache (napr.: PHP-accelerator / Zend Accelerator, iba na UNIX-e)

Pre indivuiduálne rozšírenia je potrebné doinštalovať rôzny software. Pre AWstats extension "Perl" a pre Indexed Search engine "pdftotext" a "catdoc" pre indexovanie PDF a Word dokumentov apod.

Klient (užívateľ)

 • Odporúčané: Mozilla Firefox na ľubovoľnom OS, Internet Explorer 5+ na Windows

 • Potrebné: Ľubovoľný grafický internetový prehliadač vo vašom OS (IE, Opera, Safari, Konqueror na Windows, Unix, Mac)

 • Hardware: moderný kancelársky počítač

Dôležité poznámky

V súčasnosti potrebuje Typo3 na svoj beh viac ako 8MB pamäte nastavenej v súbore php.ini po inštalácii PHP. Vo veľa prípadoch to môže postačovať, ale určite pri nniektorých rozšíreniach narazíte na problémy s nedostatkom pamäte pre beh skriptov.

Zhrnutie - nastavte minimálne 16 MB pamäte (odporúčame až 32 MB).

Ale hlavne určite neskúšajte TYPO3 na vašej starej dobrej 486 ;-)

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.

Generátor typoscriptu

Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.

Odkazy