rtgx

Typoscript

header

Date 17.11.2007

Základná konfugurácia typo3 stránky: # Configuration, Page ######################################################config {  locale_all = slovak  language = sk  metaCharset = utf-8  doctype = xhtml_trans  htmlTag_langKey = sk  inlineStyle2TempFile = 1  removeDefaultJS = external ...

content

Date 17.11.2007

Načíta obsahové elementy (tabuľka tt_content) zo stránky s id=54 (pidInList) zo stĺpca „Normálny“ (colPos=0) v príslušnom jazyku (sys_language_uid): temp.news = CONTENTtemp.news { table = tt_content select { pidInList = 54 orderBy = sorting where = colPos=0 languageField = sys_language_uid }}

text

Date 20.08.2008

Do značiek (markerov) HTML šablóny stránky potrebujeme zobraziť názov aktuálnej stránky a obrázok nastavený v položke Súbory. Tu je najjednoduchší spôsob: page.10.marks { TITLE = TEXT TITLE.field = title TITLE.wrap = <h2>|</h2> CENTER_IMG = TEXT CENTER_IMG.field = media CENTER_IMG.required = 1 ...

image

Date 17.11.2007

menu

Date 17.11.2007

menu language

Date 06.12.2009

Vytvorené jazyky v BE

coa

Date 02.03.2009

Zadanie Na stránke cheme mať zobrazené tieto informácie: dátum vytvorenia (crdate)názov stránky (title)autora (iba ak je zadaný v položke author)anotáciu (iba ak je zadaná  v položke abstract)obsah stránky (styles.content.get) Riešenie Typoscript setup - odkaz na tlač. verziu stránky Nezabudnite: musí byť...

date, age

Date 17.11.2007

V typoscripte generovaný aktuálny dátum (testované v typo4, formát: DD.MM.YYYY hh:MM). Vek (správy, textu...) - príklad je pre extension tt_board. temp.datetime = TEXTtemp.datetime { data = date:U strftime = %d.%m.%Y %H:%M wrap =Aktuálny dátum a čas: }plugin.tt_board_tree { age_stdWrap.age = min| hod| dní| rokov}

fe users

Date 17.11.2007

Typoscript pre výpis položiek username a tt_products_creditpoints na stránku: temp.login.status = COA [loginUser = *] temp.login.status { 10 = TEXT 10.data = TSFE:fe_user|user|username 10.wrap ( <div id="newsletterHeader"> </div> <div class="leftContent">|<br /> ...

php_script, lang

Date 17.11.2007

Najprv typoscript musí obsahovať interný prepínač jazyka podľa premennej L: # Language #############################################################config.linkVars = L# slovak language ###[globalVar = GP:L = 0] config.sys_language_uid = 0 config.language = sk# english language ###[globalVar = GP:L = 1] ...

php_script, lang 2

Date 17.02.2009

Táto varianta prepínača jazykov bude pekne spolupracovať s modulom realurl, pretože na generovanie odkazov používa Typo3 API. Prepínanie jazyka v Typoscripte: # Language #############################################################config.linkVars = L# slovak language ###[globalVar = GP:L = 0] config.sys_language_uid = 0 ...

search

Date 17.11.2007

Základné nastavenie typoscriptu: # Search Box ##############################################################tt_content.search.20.target = _selftt_content.search.20.renderObj.10.typolink.target = _selftemp.search < tt_content.search.30 temp.search { type > type = 3 target = _self params.submit =...

form

Date 13.01.2008

Typoscript 1 tt_content.mailform.20 { layout = ###LABEL### ###FIELD### <br /> labelWrap.wrap = | commentWrap.wrap = | radioWrap.wrap = <span class="csc-form-radio">|</span><br /> REQ.labelWrap.wrap = <p class="csc-form-label-req">|</p> COMMENT.layout = <p...

user, user_int

Date 25.01.2008

Zadanie Potrebujeme ošetriť výstup obsahu v závislosti od stavu registrácie FE usera.Možné stavy: neregistrovaný: dostane hlásenie, že sa má zaregistrovať(zobrazí sa obsahový prvok na stránke - pid = 90, uid =10)zaregistrovaný s chýbajúcimi položkami: hlásenie o možnosti doplniť registračné údaje(zobrazí sa obsahový prvok na...

conditions

Date 08.02.2008

language items form xml

Date 07.11.2009

Použité: www.perfora.sk Typoscript page.10.marks {  SECTION_A = TEXT  SECTION_A.insertData = 1  SECTION_A.value = {LLL:EXT:extname/locallang.xml:section.A}  SECTION_B = TEXT  SECTION_B.insertData = 1  SECTION_B.value =...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.