rtgx

Zoznam článkov

Google Analytics

Date 26.01.2009

Základnou myšlienkou je jednoduchou cestou dostať z Dashboard XML reportu vybrané údaje do HTML kódu, ktorý potom môžeme zobrazovať na svojej stránke. Zatiaľ nerátame s automatickým sťahovaním reportu, ktomu sa dostaneme neškôr, takže XML ručne vyexportujeme cez svoje Google Analytics konto (uložené v súbore Analytics.xml). Na...

PHP classes

Date 09.03.2008

Autor originálu: W. J. Gilmore Objektovo orientované programovanie v PHP Deklarácie tried, objektov a metód Vytváranie a práca s objektami Deklarácia tried Class_name a Webpage class Class_name { var $attribute_1; . . . var $attribute_N; function function1() { . . . } . . . function functionN() { . . . }} // end...

PHP mysqli

Date 10.03.2008

__constructquerynum_rowsfetch_assocclose

PHP class pages

Date 30.03.2008

Trieda pracuje s knižnicou Smarty. /** * Creating HTML pages * * @author Robert Gonda <robert.gonda@gmail.com> */class Page { public $smarty; public $cssFiles; public $template = ''; public $content; public $title = 'TLA Consulting Pty Ltd'; public $keywords = 'TLA Consulting, Three Letter Abbreviation, some of my best...

PHP regular

Date 03.04.2008

Popis skratiek ^ začiatok reťazca $ koniec reťazca . jeden ľuvovoľný znak * opakovanie, ľubovoľný počet + opakovanie jeden krát ? opakovánie maximálne jeden krát {min,max} ...

Download research

Date 06.03.2009

Simple XML

Date 17.11.2007

Najprv zdroj XML súboru, mohlo by sa jednať napríklad o konfiguráciu webového formulára (súbor form_01.xml): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><def> <form name="clients"> <item type="checkbox">Adresa</item> <item...

XML Parser Functions

Date 17.11.2007

Skript zobrazí farebne zvýraznenú štruktúru XML dokumentu (je to z internetu, ale už sa nepamätám odkiaľ, hádam mi to autor odpustí :). <?php$file = "form__01.xml";function trustedFile($file) { // only trust local files owned by ourselves if (!eregi("^([a-z]+)://", $file) &&...

XSL transformations

Date 17.11.2007

Zdroj dát (XML súbor) s definovaným transformačným XSL: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="format_xsl_2.xsl"?><!DOCTYPE Cennik [ <!ELEMENT Cennik (product)*> <!ELEMENT product...

Ostrovy XML

Date 23.02.2008

Nasledujúci príklad funguje len na prehliadačoch Internet Explorer 5.0 a vyšších. Demonštruje jednoduché použitie údajov z dokumentu XML na webových stránkach. Ukážka spracovávaného vstupného XML: <?xml version="1.0"...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.