rtgx

Prvky obsahu
Prvky obsahu
RTE editor
RTE editor

Redakčný systém Typo3

Obsah

  • úvod, všeobecne CMS, konkrétne Typo3, história, autor, referencie; obrázok: logo Typo3

  • inštalácia, systémové požiadavky

  • tvorba webu, admin

  • tvorba obsahu, systém práce, možnosti tvorby obsahu, zaškolenie (?), publikovanie; obrázok BE s RTE editorom

  • rozširujúce moduly, najpoužívanejšie, tvorby nových

  • záver, zhodnotenie použiteľnosti a zložitosti pre užívateľov

Inštalácia

CMS Typo3 je voľne dostupný pre platformu Windows aj Linux, výhodnejšie (rýchlejšie) je jeho použitie na systéme Linux. Typo3 je napísaný kompletne v PHP v spojení s databázou MySQL, pričom s pomou abstraktného DB rozhrania sa dá použiť aj iná DB. Pre jeho úplnú funkčnosť je potrebné doinštalovať program ImageMagick pre popkročilú prácu s obrázkami. Samotná inštalácia pozostáva nakopírovanie a rozbalenia inštalačnýho balíka na serveri, nastavenia prístupových práv (pre Linux) a nastavenia prístupu k DB a systémových premenných (domény, cesta k IM...). Po nainštalovaní zadáme do prehliadača adresu servera napr.: http://localhost/typo3 a prihlásime sa ako administrátor.

Tvorba webu

V prvom kroku je potrebné vytvoriť štruktúru stránok, ktorá sa po prihlásení administrátora (redaktora) zobrazuje v prehľadnom strome. Stránky môžu byť štandardné, rozšírené, externý odkaz, skratka na inú stránku, systémový adresár a iné. Každá stránka môže (nemusí) mať samostatný dizajn, čo záleží od nastavenia Typo3.

Tu treba spomenúť, že každá stránka môže mať pridelenáho redaktora (redaktorov), ktorý sa starajú o jej aktualizáciu. Prístupové práva redaktorom prideľujem administrátor.

Po vytvorení stránok je možné do nich postupne vkladať obsah, pričom opäť máme na výber viacero typov obsahu napr.: text, text s obrázkom, obrázky, zoznamy, tabuľky, mailová formulár, multimediálny obsah, odkazy na súbory a ďalšie. V prípade textového typu je k dispozícii komfortný WYSIWING editor (rtehtmlarea) založený na Javascripte, ktorého ovládanie je veľmi podobné jednoduchému textovému editoru.

Rozširujúce moduly

Novinky

Asi najčastejšie používaný modul na správu noviniek v systéme. Zobrazuje kompletný zoznam noviniek, posledné pridané, detailný náhľad vybranej novinky a taktiež dokáže z noviniek generovať XML súbory pre RSS. Každá novinka má názov, anotáciu, podrobný opis, autora, email autora, obrázky, nastavenie zobrazovania novinky (od - do), dátum archivácie, kategórie a iné vlastnosti.

Vyhľadávanie

Používajú sa dva typy: jednoduché a indexované. V jednoduchom po zadaní hľadaného výrazu dostanete zoznam výsledkov s odkazom na konkrétny článok, v ktorom sa daný výraz našiel. Naproti tomu indexované vyhľadávanie má oveľa viac možností. Dokáže vyhodnocovať reklevanciu vyhľadaných položiek a roztriediť ich podľa kategórií. Má rozžírenú verziu, ktorá dokáže obmedzovať vahľadávanie podľa rôznych pravidiel napr.: hľadať celé slovo alebo len jeho časť, hľadať len vo vybranom jazyku stránka, vo vybranom strome stránky, vyhľadávať v iných médiách (HTML, PDF, Word...) a veľa ďalších. Treba pripomenúť, že pri veľkých weboch, kde je zaindexovaných viac ako 500 tisíc výrazov má vayhľadávanie vysoké nároky na databázový systém.

Privátna zóna

S týmto súvisí obmedzenie úpre skupiny registrovaných užívateľov na skryté stránky. Aby sa na nich mohli dostať musia byť prihlásený. Predtým je však nutné sa zaregistrovať. Registrácia ponúka neobmedzené možnosti rozžirovania a pridávania potrebných vlastnosdtí užívateľa. Zvyčajne sú to: meno, email adresa, mesto, PSČ, telefón, atď. Po nastavení môže modul vyžadovať potvrdzovanie registrácia mailom, ktorý užívateľ po odoslaní registračného formulára dostane. Súčasťou je aj zaslanie zabudnutého hesla na zadaný email.

Generátor typoscriptu

Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.

Odkazy