rtgx

Registrácia užívateľov

World Dog Show 2009 - registračný modul Typo3

1 Registrácia

Class: tx_rtgwds_registracia

 • registrácia užívateľov (do tab. fe_users)
 • notifikácia registrácie mailom
 • notifikácia admina mailom
 • validácia vstupných dát (function validation)
 • kontrolola duplicity užívateľského mena (fe_users.username)
Zmena registračných údajov (Moje konto)

2 Zmena registračných údajov (Moje konto)

Class: tx_rtgwds_feuser

 • zmena údajov prihláseného užívateľa (v tab. fe_users)
 • notifikácia admina mailom o zmene (staré aj nové údaje pre porovnanie)
 • validácia vstupných dát
Majitelia - nový majiteľ a zoznam

3 Majitelia - nový majiteľ a zoznam

Class: tx_rtgwds_majitel

 • pridanie nového majiteľa prihl. užívateľom (tab. tx_rtgwds_majitel)
 • validácia vstupných dát (function validation)
 • kontrola duplicity emailu (tx_rtgwds_majitel.email)
 • zoznam majiteľov púridaných prihláseným užívateľom
 • Prihláška psa na výstavu, krok č. 1
 • Prihláška psa na výstavu, krok č. 2

4 Prihláška na výstavu

Class: tx_rtgwds_prihlaska

 • prihlásenie psa na výstavu prihláseným užívateľom v dvoch krokoch (funkcie submitForm a addForm; DB tabuľka tx_rtgwds_prihlaska)
 • výbez súťažnej kategórie zo zoznamu; kontroluje sa správnosť vybranej kategórie vzhľadom na vek psa v deň výstavy, podľa jeho dátumu narodenia
 • možnosť výberu majiteľa z užívateľom preddefinovaného zoznamu majiteľov
 • možnosť výberu chovateľa z užívateľom preddefinovaného zoznamu majiteľov
 • validácia vstupných dát
 • notifikácia admina mailom

Funkcie

 • init( $parent ) - základná kofigurácia
 • table( $pid ) - načítanie číselníkov majiteľov a chovateľov; kontrolná vetva triedy (prvý a druhý krok prihlášky, načítanie predef. udajov pre majiteľa a chovateľa, zmena údajov prihlášky)
 • validation() - valideácia vstupných dát prihlášky; používa triedy tx_rtgwds_pes a tx_rtgwds_majitel pre kontrolu údajov psa, majiteľa a chovateľa
 • insertPrihlaska( $fields ) - uloženie prihlášky do DB; vráti true v prípade úspechu
 • htmlClasses( $items, $key, $value, $name, $act ) - renderuje pol eradio buttonov pre výber súťažnej triedy; vracia HTML kód
 • submitForm() - formulár, krok č. 1
 • addForm() - formulár, krok č. 2
 • insertMessage( $type ) - generuje správy po úspešnom/neúspešnom vytvorení prihlášky; generuje obsah notifikačného emailu pre admina
 • changeForm() - formulár pre zmenu údajov na prihláške
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.