rtgx

Backend layout v Typo3 6.1

Date 15.01.2014

Nastavenie (pre tri obsahové prvky) backend_layout { colCount = 2 rowCount = 2 rows { 1 { columns { 1 { name = Left colPos = 1 } 2 { name = Right colPos = 2 } } } 2 { columns { 1 { name = Content colPos = 0 } } } }}

Skryť nepreložené stránky na FE

Date 19.01.2012

BE user TS config Takto nastavený BE user vytvára stránky, ktoré majú prednastavené "Skryť stránku, ak neexistuje preklad v danom jazyku". TCAdefaults.pages.l18n_cfg = 2 localconf.php $TYPO3_CONF_VARS['FE']['hidePagesIfNotTranslatedByDefault'] = '1'; Typoscript setup config.sys_language_mode = ignore

Záložky v BE

Date 06.11.2009

Máme vytvorenú DB tabuľku tx_mdomains_domains editovateľnú v Typo3. Jednotlivé položky môžeme rozdeliť do záložiek pomocou nasledovných úprav.

List view v BE module Pages

Date 30.05.2009

Zadanie V BE module Pages (Stránka) potrebujeme vidieť záznamy z nami vytvoreného extensionu tx_rtgper, ktorý vytvára v BE tabuľku tx_rtgper_references. DB tabuľka tx_rtgper_references CREATE TABLE tx_rtgper_references ( uid int(11) NOT NULL auto_increment, pid int(11) DEFAULT '0' NOT NULL, tstamp int(11) DEFAULT '0' NOT...

Zmeny v TCA

Date 18.06.2008

Zadanie Pre tabuľky pages a tt_content potrebujeme zadávať položky Štart a Stop ako dátum + čas (HH:MM dd-mm-yyyy), defaultne sa dá zadať iba dátum. Súčasne potrebujeme zväčšiť šírku týchto vstupnývh polí na 12 znakov (default = 8). Riešenie Globálne nastavenia TCA najjednoduchšie zmeníme úpravou súboru...

RSS, Atom

Date 05.05.2009

Zadanie Skript načíta RSS alebo Atom XML a pomocou objektu SimpleXML ho prevedie do HTML kódu, ktorý odovzdá na výstupe. Riešenie Použijeme Typo3 objekt USER (include PHP script). Typoscript includeLibs.rss = fileadmin/sitename/inc/parser_rss.inc temp.parserRss = USERtemp.parserRss { userFunc = user_parser->parser ...

BE Login šablóna v TYPO3 4.3 a 4.4

Date 14.09.2010

Autor: Ing. David Kapsdorfer Od verzie 4.3 prestalo v extTables.php fungovat nastavenie (adresár pre uloženie obrázkov pre Typo3 BE login screen): $GLOBALS['TBE_STYLES']['loginBoxImage_rotationFolder'] = '../fileadmin/sitename/img/login/'; Možnosť v TYPO3 4.3 a 4.4: V extTables.php treba nastaviť cestu k novej...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.