rtgx

21. 04. 2008

Stránky v Typo3

Pôvodná správa na typo3.org >>

Tak toto bude konečne dôstojný zoznam referencií Typo3! Pokiaľ však začne fungovať pridávanie nových, skúšal som to 21.04.2008 ale nefunguje to. Je to Beta verzia, takže možno preto, veď uvidíme.

Ukážka: http://typo3.org/about/beta-sites-made-with-typo3/

18. 04. 2008

Newloginbox a redirecting

Stretol som sa nedávno s problémom presmerovania FE užívateľa po prihlásení v module newloginbox. Nasledujúci návod popisuje úpravu triedy pi1 tak, aby brala do úvahy premennú 'redirect_url' nie len z GET/POST ale aj z Typoscriptu.

Citát z bugs.typo3.org

Newloginbox has most featuers for redirecting build in, but the variable 'redirect_url' is only known when it's inside the Post/Get-Data.
The Feature of Redirecting per Typoscript can be enabled by changing line 89 of the class in file tx_newloginbox_p1,php from

[OLD]
$redirect_url = t3lib_div::GPvar('redirect_url')
[TO NEW]
$redirect_url = t3lib_div::GPvar('redirect_url') ? t3lib_div::GPvar('redirect_url') : $this->conf['redirect_url'] ;

In Typoscript now the variable 'redirect_url' can be changed and additionally is overwritten when present in the Post/Get-Data.

Ochrana pre XSS

Trieda RemoveXSS
Removes potential XSS code from an input string.

http://www.typo3-unleashed.net/typo3apidocs/typo3api_4.2.1/html/d3/dbb/RemoveXSS_8php-source.html#l00033

 

Generátor typoscriptu

Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.

Odkazy