rtgx

TS config

Rich Text Editor: Zoznam ovládacích prvkov

Date 05.11.2015

Pomocná tabuľka so zoznamom ovládacích prvkov pre plugin RTE (rtehtmlarea) v TYPO3.Názvy sa používajú pri konfigurácii RTE v Page TS config (showButtons, hideButtons, toolbarOrder).

TCA default values

Date 14.03.2016

Pri vytváraní nového záznamu v backendde potrebujem mať už predvyplnené niektoré položky. Príklad je pre záznam typu Adresa (tabuľka tt_addres), položky Mesto, PSČ a Krajina. Typoscript TCAdefaults { tt_address { city = Spišská Nová Ves zip = 05201 country = Slovensko }}

new content element wizard

Date 26.02.2015

(New content element wizard) Úvod Typo3 pri vytváraní nového obsahu ponúka preddefinovaný zoznam obsahových prvkov (v závislosti od verzie Typo3 sa môže meniť, nižšie zobrazený platí pre verziu 7.1). Jednotlivé prvky sú zaradené do štyroch kategórií (tabov). Takto to vyzerá štandardne, nad každým obrázkom nájdete názov tabu a...

tceform

Date 17.11.2007

# Content of the layout select box for pages #TCEFORM.pages {  layout.altLabels.0 = Normalny  layout.altLabels.1 = 2 stlpce (1:2)  layout.altLabels.2 = 3 stlpce (1:1:1)  layout.altLabels.3 = }

upload images

Date 17.11.2007

Zakazuje upload obrázkov BE skupine alebo užívateľovi pri editovaní obsahu, je možný len výber obrázkov na serveri (z adresára fileadmin/..). setup.default.edit_docModuleUpload = 0setup.override.edit_docModuleUpload = 0

be users options

Date 12.01.2012

Nastavenie sprístupní funkcie pre mazanie Typo3 cache pre BE užívateľov. # Allow clear Typo3 cache for BE users #options { clearCache.all = 1 clearCache.pages = 1}# Set default language, disable Flash file uploader #setup.default { lang = sk enableFlashUploader = 0}

separate use backend layouts and grids

Date 25.03.2015

Zadanie Požiadavky: Typo3 6.x >extension Grid Elements (gridelements) 3.x > V Typo3 máme dva rootlines, z ktorých každá má definované vlastné backend layouts a grid elements. Prihlásený backend užívateľ pri editovaní oboch rootlines vidí všetky možnosti. Ale my potrebujeme, aby videl len tie, ktoré sú pre danú...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.