rtgx

Slovník pojmov (rtgdictionary)

Typo3 extension: rtgdictionary

Úvod

Ako funguje?

extension obsahuje FE a BE modul. FE modul generuje zoznam pojmov slovníka s jednoduchým vyhľadávaním, zoznam posledných pridaných pojmov a formulár pre pridávanie nových termínov do databázy. be modul zobrazuje zoznam pojmov pomocou rozšíreného vyhľadávania (podľa názvu, popisu, kategórie a stavu). FE modul je multijazyčný, v súčasnosti je dostupný v angličtine, slovenčine, nemčine a španielčine. FE modul používa systém HTML šablón.

Obrazovky

Zoznam pojmov (LIST) s navigačnou lištou, vyhľadávacím formulárom a výberom podľa začiatočného písmena pojmov, názov pojmu je odkazom na detail:


Zoznam najnovších pridaných pojmov (TEASER):


Detail pojmu s popisom a obrázkom:

Užívateľský manuál

  1. Inštalijte extension cez Extension manager (Manažér).

  2. Vytvorte dve stránky v štruktúre webu, jednu pre zoznam/detail (s vloženým pluginom rtgdictionary, kód nastavte na LIST, alebo nechajte nevyplnený) a druhá stránka pre pridávanie pojmov (kód: CREATE). Vytvorte sysfolder (systémová zložka) pre ukladanie kategórií a pojmov.

  1. Vytvorte nové kategórie pojmov vo vytvorenej systémovej zložke.

  1. Pridajte statickú šablónu rtgdictionary a nastavte potrebné hodnoty(pozri typoscript reference nižšie).

  1. Pridajte základné nastavenia v typoscripte, pozri príklad v  Configuration/Reference/Example.
  1. Modul je pripravený na použitie, otestujte ho vo FE/BE.

Konfigurácia

Reference

Property:

Data type:

Description:

Default:

file.template

file

Súbor s HTML šablónou.


pid.system

int

 

Číslo stránky pre ukladanie pojmov.

limit

int

Limitácia počtu položiek v zozname pojmov.

10

noOverwrite

bool

Is set FE module no rewrite stored file with uploaded file, if have same name.

1

fileMode

string

Parameter for chmod; access for uploaded files.

0755

image.extInclude

string

Allowed extensions for uploaded images (comma separated).

jpg, jpeg

image.maxsize

int

Maximálna veľkosť obrázka v Bytoch.

500000

file.extInclude

string

Povolené typy uploadovaných súborov (oddelené čiarkou).

* (all)

file.maxsize

Int

Maximálna veľkosť uploadovaného súboru v Bytoch.

1000000

errorWrap

wrap

Wrapovanie chybových hlásení FE formulára.

|

stdWrap.image

stdWrap

Nastavenie renderovanie obrázku pre detailný pohľad.


_CSS_DEFAULT_STYLE

string

Defaulté CSS štýly.


[plugin.tx_rtgdictionary_pi1]

Príklad

plugin.tx_rtgdictionary_pi1 {
file.template = fileadmin/tmpl/dictionary.html
pid.system = 50
limit = 10
teaserLimit = 5
noOverwrite = 1
fileMode = 0755
image.extInclude = jpg,jpeg,bmp,gif,png
image.maxsize = 500000
file.extInclude = *
file.maxsize = 1000000
adminEmail = admin@email.com
fromEmail = from@email.com
fromName = Terms creator
errorWrap = <p class="error">|</p>
stdWrap {
description {
wrap = |
stripHtml = 1
crop = 50|...|1
}
imageMini {
file.maxW = 15
file.maxH = 15
params =
}
image {
file.maxW = 200
file.maxH = 200
params = class="imageleft" align="left"
imageLinkWrap = 1
imageLinkWrap {
enable = 1
bodyTag = <body bgcolor="#ffffff">
wrap = <a href="javascript:close();">|</a>
width = 600m
height = 600m
JSwindow = 1
JSwindow.newWindow = 1
JSwindow.expand = 17,20
}
}
}
}
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.