rtgx

Základné pravidlá pre tvorbu štruktúry a obsahu webu

Súbory

 • pri nahrávaní súborov pomocou modulu „Zoznam súborov“ sa nesmie v názvoch súborov používať diaktritika a prázdne znaky napr.:
  • správne: vyvoz_odpadov_2007.xls
  • nesprávne: Vývoz odpadov v roku 2007.XLS
 • je potrebné používať rozumnú dĺžku názvov súborov (cca do 40 znakov)
 • používať také názvy súborov, z ktorých bude zjavné, čo daný súbor obsahuje, napr.:
  • správne:  financna_sprava_20080929.doc
  • nesprávne: dokument_sept_2008.doc

Stránky a obsah

 • v žiadnom prípade nevytvárať prázdne stránky, alebo obsahové prvky!
  • ak je nutné stránku vytvoriť, napr. pre neskoršie použitie, treba jej priradiť atribút „Nezobraziť v menu“, alebo ju ponechať skrytú - atribút „Skryť stránku“
 • každú stránku a obsahový prvok po vytvorení alebo úprave v backende skontrolovať vo frontende a okamžite opraviť prípadné chyby formátovania
 • po vytvorení novej stránky, obsahu alebo novinky je potrebné vyčistiť vyrovnávaciu pamäť systému (modul Web/Stránka/Pokročilé funkcie - „Vyčistiť Cache stránky“), inak sa nemusia vykonané zmeny okamžite prejaviť vo frontende
 • stránku bez vlastného obsahu prerobiť na typ stránky „Externá URL“ (napr. ako TV Reduta)
 • nezadávať duplicitný obsah na rôznych miestach webu
  • najprv treba určiť jeho pevné umiestnenie v štruktúre
  • potom ho už na ostatných stránkach len zdieľať;
   • ako obsahový prvok typu „Vložiť záznamy“ (umožňuje vložiť väčší počet prvkov typu Obsah strany alebo Správa)
   • ako stránku typu „Pokročilá“ s nastavením stránky, ktorej obsah sa bude zobrazovať (nastaviť atribút „Ukázať miesto toho obsah tejto stránky“)
 • tvoriť obsah stránok ako štruktúrovaný dokument
  • jeden hlavný nadpis na začiatku dokumentu (H1);
   tvorí sa automaticky z atribútu stránky Názov stránky alebo z atribútu Podtitul (ak je vyplnený Podtitul má prednosť pre atribútom Názov stránky), napr. stránka: Spišská Nová Ves má podnadpis (Mesto Spišská Nová Ves)
  • podnadpisy (H2-H6) v štruktúre, napr.:
   • Hlavný nadpis - H1 (automatický)
    • Kapitola 1 - H2
     • Časť 1.1 - H3
     • Časť 1.2 - H3
      • Odsek 1.2.1 - H4
      • Odsek 1.2.2 - H4
     • Časť 1.3 - H3
      • Odsek 1.3.1 - H4
      • Odsek 1.3.2 - H4
      • Odsek 1.3.3 - H4
    • Kapitola 2 - H2
     • Časť 2.1 - H3
     • Časť 2.2 - H3
    • Kapitola 3 - H2
 • s rozvahou používať zvýrazňovače textu (napr.: tučné písmo, šikmé písmo); musí byť zvýraznený len skutočne najdôležitejší výraz alebo odsek
 • príliš dlhé texty rozdeliť do menších blokov a každý ukladať ako samostaný obsahový prvok na stránke; zlepšuje to prehľadnosť pri úpravách v backende a zrýchľuje spracovanie textu v backend editore
 • každému obrázku alebo inému multimediálnemu prvku vždy priradiť textovú alternatívu (alternative text)
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.