rtgx

14. 06. 2021

To nemyslíte vážne, pán Feynman!

Autor: Richard P. Feynman
Vydalo: Vydavateľstvo Obzor, n. p., 1990
Zdroj: Spišská knižnica, 189820

Spomienky, ktoré ponúkajú adekvátny obraz o povahe geniálneho človeka, vedca - fyzika so zmyslom pre humor.

11. 05. 2020

Grécky zázrak

Autor: Vojtech Zamarovský
Vydali: Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež, n. p., Bratislava, 1990
Zdroj: LG

str. 161: Olympijské slávnosti boli tak nielen najväčšou športovou slávnosťou, ale aj najväčšou kultúrnou a politickou udalosťou Grécka. Túto stránku olympijských hier sa napriek úsiliu ich novovekého vzkriesiteľa Pierra de Coubertin nepodarilo obnoviť; rovnako ako ekecheiriu, ktorá bola ich podmienkou. Gréci kvôli olympiádam odkladali svoje vojny, my kvôli vojnám odkladáme olympiády... Ba v poslednom čase ani to už nie.

str. 176: V rukách kráľov, rodových starešinov a vojenských veliteľov sa sústredilo bohatstvo... Tento proces pokračoval aj po vojnách, keď stabilizácia pomerov umožnila rozvoj výroby a zámorského obchodu: bohatí ďalej bohatli a chudobní chudobneli.

str. 208: Sloboda, ktorá odlišovala gréckych občanov od barbarov a otrokov, spočívala podľa nich, povedané Aristotelom, "nie v tom, že každý robí, čo chce, a že žije, ako sa mu zachce", ale v tom, že každý koná v rámci zákonov, t.j. "pravidiel, podľa ktorých vládnúci majú vládnuť a zabraňovať ich prekračovaniu". Zákony viazali vlády i občanov; za záväzné ich občania uznávali len vtedy, keď boli v súlade s ústavou, ktorá tiež určovala, ako sa vydávajú... O hraniciach slobody platili v gréckych štátoch v podstate dve zásady: vo vzťahoch medzi občanmi končila sa sloboda jedného tam, kde začínala obmedzovať slobodu druhého, a vo vzájomných vzťahoch medzi občanom a štátom bolo dovolené všetko, čo nebolo zakázané.

str. 227: Hudba bola pre Grékov "darom bohov": bohovia v nej našli zaľúbenie a vnukli ju ľuďom, sedem Múz z deviatich chránilo umelcov, ktorých tvorba sa spájala s hudbou...
Aristotelés: "Hudba môže dať duši určitú mravnú vlastnosť. A keď to môže spôsobiť, je zrejmé, že sa má k nej mládež viesť a v nej sa vzdelávať. Samotné vyučovanie hudby sa veľmi hodí k povahe tohto veku, lebo mládež nevydrží dobrovoľne pri niečom nepútavom. Hudba je však niečím prirodzene pútavým."

str. 253: "Filozofia" znamená doslova "láska k múdrosti" (od filó, ľúbiť a sofiá, múdrosť). .. Gréci ju chápali ako súhrn všetkých teoretických a praktických vedomostí a zároveň ako múdrosť, ktorou sa má človek správať.

str. 255:
Solón - Ničoho príliš. Raď občanom nie najpríjemnejšie, ale najlepšie.
tyran Pittakos - Proti osudu ani bohovia nebojujú. Čo máš blížnemu za zlé, nečiň sám.
Kleobúlos - Miera je najlepšia. Nerob nič násilne. Odporcu ľudu treba považovať za nepriateľa (štátu).
Biás - Múdrosť je stálejšia než ostatné veci. Miluj rozvážnosť. Mysli na to, čo robíš.
Cheilón - Poslúchaj zákony. Nedovoľ jazyku, aby predbiehal rozum.
Thalés - Poznaj seba samého.

str. 290: Mnohí historici, a najmä nehistorici vidia v grécko-perzských vojnách začiatok "odvekého boja Východu a západu" a vo výsledku týchto vojen "víťazstvo západnej kultúry nad východným barbarstvom". Tieto asociácie možno rozmetať jediným výrokom Alberta Einsteina: "Akýže východ a západ, keď Zem je guľatá!"

str. 337: Sparta sa stala po peloponézskej vojne hegemónom gréckeho sveta; nie však nadlho. Kultúre pritom nijako neublížila; bola predsa sídlom kultúrneho prázdna a prázdno sa nedá vyvážať. O filozofiu či literatúru nemala záujem, čo sa kladne prejavilo tým, že do nej nezasahovala. Z toho istého dôvodu ani jej vojská nelúpili umelecké diela.

str. 407: (Grécky filozofi) nepestovali kult vševedieacnosti a neomylnosti. "Viem, že nič neviem," povedal jeden z najznámejších (Sókrates), a "Neviem ani to, že nič neviem," jeden z menej známych (Métrodóros z Chia). Ich omyly a pochybnosti boli však rovnako podnetné ako zistené pravdy.

str. 410: (Xenofanés) považoval bohov za ľudské výtvory, čo je na jeho časy ozaj pozoruhodné. Podľa jeho výroku, zachovaného u Klementa Alexandrijského, "Etiópčania dali svojim bohom tupý nos a čiernu pleť, Trákovia modré oči a ryšavé vlasy...Keby býky, kone a levy mali ruky a mohli nimi kresliť a tesať do kameňa ako ľudia, tak kone by zobrazovali bohov v podobe koní, býky v podobe býkov, a dávali dávali by im také telá, aké majú sami". Podľa iného jeho výroku si bohovia nezaslúžili úctu: "Homér a Hésiodos pripisovali bohom všetko, čo je u ľudí nečestné a hanebné, krádež, cudzoložstvo a vzájomný podovd."

str. 417: (Démokritos) prvý raz tiež vysvetlil vznik náboženstva strachom ľudí pred neznámymi a neovládateľnými prírodnými silami.

str. 433: Prótagorás
- Vo všetkých ľudských skutkoch patrí prednosť múdrosti a vedomostiam.
- O bohoch nemôžeme vedieť, že sú, ani že nie sú, lebo mnohé bráni, aby sme to vedeli, a to ako nejasnosť veci, tak krátkosť života ľudského.
- Človek je mierou všetkých vecí; existujúcich, že sú, neexistujúcich, že nie sú.

str. 438: Hippokratés
- Predovšetkým vždy sa musíš starať, aby si nemocného liečil. Ak je na to viac možností, vyber tú, ktorá nie je vypočítaná na odiv. Tým sa odlišuje svedomitý a vedyznalý lekár od šarlatána.
- Príroda je lekárom choroby.
- Život je krátky, umenie dlhé.

10. 12. 2019

Ich veličenstvá pyramídy

Autor: Vojtech Zamarovský
Vydal: Perfekt, a. s., Bratislava, 2001, druhé slovenské vydanie
Zdroj: LG

15. 11. 2019

Dejiny písané Rímom

Autor: Vojtech Zamarovský
Vydali: Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež, n. p., Bratislava, 1971
Zdroj: LG

str. 307- 308: pochybnosti o Kristovej fyzickej existencii: ...nezaznamenávajú jeho početné zázraky, pri ktorých boli prítomné podľa kresťanských správ tisícky ľudí, ani také významné udalosti ako napríklad návštevu troch zahraničných kráľov v Judei krátko po jeho narodení...

str. 310: kresťanstvo prinášalo "súčasne jednak kritiku, protest proti biede tohto sveta, jednak posvätenie, utvrdenie biedy tohto sveta"...

str. 381: Montesquieu vidí príčinu úpadku a pádu Ríma "predovšetkým v zániku rímskej statočnosti a prostoty; za rohodujúci moment, keď sa Rím dostal na naklonenú plochu, považuje dobytie východných provincií, kde sa jeho vojaci stretli s prepychom, ktorý ich skazil. ...zostalo im len vojenské umenie, krtorým si i pri slabosti a tyranii svojich vládcov udržali všetko, čo získali. A keď úpadok zachvátil armádu, Rimania sa stali korisťou iných národov."

06. 11. 2019

Nefretiti

Autor: Philipp Vandenberg
Preložil: Karol Dlouhý
Vydalo: Vydavateľstvo Obzor, n. p., Bratislava, 1980
Zdroj: LG

Niektoré pasáže riadne komplikované, musel som to čítať na tri krát, ale inak paráda.

30. 10. 2019

Osudy zlatých pokladov

Autor: Milan Vároš
Vydala: Smena, vydavateľstvo SÚV ČSM, Bratislava, 1967
Zdroj: LG

30. 10. 2019

Objavenie Tróje

Autor: Vojtech Zamarovský
Vydalo: Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež, n. p., Bratislava, 1967
Zdroj: LG

Homérova Ílias a Odysseia sú najstaršie pamiatky gréckej kultúry, a ako vieme, gréckou literatúrou sa začína európska literatúra. Sú jedným z najcennejších výtvorov antickej kultúry a neodmysliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.

23. 10. 2019

Žila som s Picassom

Autori: Francoise Gilotová, Carlton Lake
Vydal: Slovenský spisovateľ, 1968
Zdroj: LG

17. 07. 2014

Niečo od Jula Satinského...

...prosím vás, sústreďte sa na varenie a neblbnite si mozgy nemravnosťami!
Vidíte, ako dopadli Indovia! Vymysleli Kámasútru a v nej toľko polôh, že zostali hladní...

...meteorizmus - plynnatosť...

...hovoríme, že treba piť s rozumom, ale to je hlúposť. To je, ako keď poviete - milovať treba s rozumom. Skädenáhle zapojíte do lásky rozum, už to nie je ono! Za všetky úkony spomeniem len prerušovanú súlož. To znamená, použijete rozum v tej nejnevhodnejšej chvíli...

Ženám: ...oblečte si nejaké staré predraté tepláky, nechajte si natáčky, pozapínajte sa až ku krku!
Tak vám dáme pokoj!

Karol Plicka, 1931
Karol Plicka, 1931
Celkový pohľad na Spišský hrad, Karol Plicka, 1934
Celkový pohľad na Spišský hrad, Karol Plicka, 1934

11. 05. 2014

Karol Plicka - básnik obrazu

Autor: Martin Slivka
Vydalo: Vydavateľstvo Osveta, n. p., Martin, 1982
Zdroj: Okresná knižnica Spišská Nová Ves

Uvediem úryvok z rukopisu samotného Karola Plicku - Spomienky a rozhovory,
ktorý sa v knihe často cituje:

Počas študentských rokov v Hradci Králové som hodne fotografoval. Bol som tuším jediný študent, ktorý sa v tomto typicky študentskom meste venoval fotografii. Drogista pán Franc pre mňa dokonca zariadil tmavú komoru. Nebola síce o nič priestannejšia než dnešné telefónne búdky, ale bolo to moje kráľovstvo a vydržal som v tom tesnom priestore denne stáť celé hodiny.Vtedy ešte divoká neregulovaná Orlice s pralesovými porastmi, cez ktoré som sa na člne tak rád plavil, a mŕtve ramená Labe boli skvelým námetom, práve tak ako i malebné zákutia v starom Hradci. Ale všetky tieto začiatky a pracovné rozbehy boli naozaj veľmi chudobné. Počas štúdií mi fotografovanie umožňovali iba kondície. Táto tvrdá cesta mala svoje dobré i zlé stránky. Dobré v tom, že nútila uvažovať, domyslieť vec až do konca a neplytvať nezmyselne drahým materiálom. Skúsenosť a istota, ktoré sa takto nadobúdajú pri odhade optického účinku záberu i pri expozícii, sú najcennejšou odmenou. Nazdávam sa, že kdektorý dnešný adept fotografického a filmového umenia by mal mať cestu trochu sťaženú. Aby sa mi dobre rozumelo: chcem tým povedať, že by sa mal usilovať umelecky vyjadriť aj skromnejšími prostriedkami a štedré možnosti by ho nemali zvádzať k nadbytočnému improvizovaniu. Neschodná púť má však aj tienisté stránky. Moja trvala príliš dlho, než aby nezanechala svoje stopy. Aj keď sa podmienky časom podstatne zlepšili, a práca sa dala všelijako uľahčiť i spríjemniť, z akejsi zotrvačnosti som sa domnieval, že tieto úľavy platia iba pre mladú generáciu., ktorá je menej otužilá. A tak aj dnes ešte zotrvávam v niektorých technických zvyklostiach a pri výzbroji, ktoré mi prácu nijako neuľahčujú. To všetko sú prirodzené dôsledky cesty-necesty, akou som prešiel nielen ja, ale väčšina príslušníkov staršej generácie.

18. 11. 2010

Stopárov sprievodca galaxiou

Autor: Douglas Adams
Vydalo: Slovart, 2004
Zdroj: Okresná knižnica Spišská Nová Ves, 235547

Je to pekný úlet. Budem len citovať...

Stopárov sprievodca galaxiou je nepochybne pozoruhodná kniha. Znova a znova ju zostavovali celé generácie redakčných kolektívov. Obsahuje príspevky od nespočetného množstva hviezdnych tulákov a výskumníkov.

Jej úvod vyzerá takto:
Vesmír, píše sa v ňom, je veľký. Fakt veľký. Ani by ste neverili, aký kurevsky veľký ten vesmír vlastne je...

...plný titul: prezident Galaktickej imperiálnej vlády.
Označenie "imperiálna" jej ostal dodnes, hoci je jasným anachronizmom. Držiteľ dedičného imperátorského titulu je už totiž dlhé storočia takmer mŕtvy...

...aj prezident je iba figúrka. Nemá vôbec nijakú politickú moc. Volia ho členovia vlády, no namiesto vodcovských schopností sa od neho vyžaduje skôr dobre vyladená výstrednosť. Z tohoto dôvodu je prezident vždy kontroverznou postavou, ktorá ostatným nekonečne lezie na nervy, no zároveň ich fascinuje. Jeho úlohou nie je držať moc, ale skôr od nej odvracať pozornosť. Podľa týchto kritérií bol Zafod Bíblbrox jedným z najúspešnejších prezidentov, akého galaxia kedy mala - dva z desiatich rokov funkčného obdobia už stihol stráviť vo väzení za podvod. Iba veľmi málo ľudí si uvedomuje, že prezident aj vláda nemajú prakticky žiadnu reálnu moc, a iba šiesti vedia, kde leží jej skutočný zdroj. Väčšina ostatných tajne dúfa, že konečné rozhodovanie vykonáva počítač. Viac sa ani mýliť nemôžu.

10. 10. 2009

Smrt vzdušných obrů

Autor: Jan Novák
Vydalo: Naše vojsko, 1994
Zdroj: Okresná knižnica Spišská Nová Ves, 208000, T 629/N

Dobrá kniha, mohla byť aj obsiahlejšia. Je v nej dosť miesta venovaného svetoznámej osobnosti - Ferdinand von Zeppelin a jeho krásnym vzducholodiam. Opisuje cesty anglických vzducholodí R.100 a R.101 (jedna "súkromná" a druhá "štátna ", ktorá podľa toho aj vyzerala :). Dočítame sa o výprave taliana Umberta Nobileho na severný pól. Zažijeme slávu geniálnej a šťastnej Graf Zeppelin aj tragédiu L.Z.129 Hindenburg.

Len tak na okraj, zasa sa tu pomerne často spomína obľúbená smrť vzduchoplavcov - samovražda.

10. 10. 2009

Nebe plné balónů

Autor: Ludvík Souček
Vydalo: vydavateľstvo a nakladatešstvo Novinár, Praha, 1969
Zdroj: Okresná knižnica Spišská Nová Ves, 44150, T 629.7/S

No, ja to vidím na zbierku anekdot z čias počiatkov lietania v Čechách, alebo skôr v Prahe. Miestami je to celkom vtipné. Obraz dotvárajú skeny originálnych dobových článkov. Tu si dovolím zacitovať:

"Kapitán" Wolf
nepřestává obtěžovati výkonný komitét, aby mu povolil podniknouti s volným balonem "Prahou" plavbu. Zašel si i k místodržiteli Thunovi, aby ho poprosil za přímluvu na c.k. policejním ředitelství. Ve svých soukromých rozmluvách se vyjadřuje, že kdyby mu nebylo dovoleno s balonem vyplouti, postará se o to, aby naši výstavu jak náleží před světem svým pérem zostudil! - Tak! - Dříve říkal, že pouhá láska k národu českému ho přivedla do Prahy, aby tu zřídil aeronautickou školu!

Kniha: Lehčí než vzduch

16. 08. 2009

Lehčí než vzduch

Kapitoly z malých dejín vzduchoplavby

Autor: Karel Vrchovecký
Vydalo: nakladateľstvo Panorama, 1979
Zdroj: Okresná knižnica Spišská Nová Ves, 10444,6 629/V

Spievodca históriou lietania so strojmi ľahšími ako vzduch, čiže balónmi a vzducholoďami (aerostatmi). Výborne som sa pobavil, nájde sa tam dosť vtipných pasáží, popisujúcich často veselé začiatky lietania, tak isto mám rád autentické dobové citáty. Dovolím si ukážku z Rjazaňskej kroniky z roku 1731 (Rusko):

"Guberniální úředník Krjakutnoj z vojvodské kanceláře Nerechtěc vyrobil si pytel velký, naplnil jej dýmem smrdutým a odporným, přidělal k němu smyčku a usedl do ní. A tu jej síla nečistá zvedla nad břízu a potom jím udeřila o zvonici, on se však zachytil o provaz, kterým se zvoní, a tak při živote zachován zůstal. I vyhnali ho z města a odešel do Moskvy. Ale i tam, zplozence ďáblova, jej chtěli upálit neb živého do země zakopat..."

Z inej strany je tragický opis polárnej výpravy, ktorá si dala za cieľ prekonať severný pól v balóne. Výpravu naplánoval švédsky bádateľ Salomon August Andrée, inak veľmi šikovný človek. Výprava skončila nešťastne, posledný poštový holub bol zachytený s listom, ktorý mal dátum 13. července 1897. Pozostatky stroskotancov sa našli až o tridsať rokov...

Knihu odporúčam všetkým, ktorých zaujíma lietanie a dobrodružstvo. Nie je to žiadne rozprávkové reporelo - skutočný ľudia, skutočné príbehy.

Hlava XXII

Autor: Joseph Heller

...on totiž nerobí vôbec nič. Len sa tak tvári. Alebo na nás už dávno zabudol. Taký je v skutočnosti ten váš boh, čo o ňom jednostaj meliete - dedinský ťuťmák, nešikovný babrák, tupý nafúkanec, neokrôchaný chruňo. Ako si môžeš ctiť Najvyššieho Tvorcu, ktorý pokladá za nevyhnutné zaradiť do svojho božského systému aj také čosi, ako je hlien a zubné kazy? Čo sa to, prepánajána, dialo v tom jeho zvrátenom, zlom, sklerotickom mozgu, keď zbavil starých ľudí schopnosti zadržať stolicu? Prečo vôbec stvoril bolesť?...

08. 08. 2009

Malý princ

...Toto je pre mňa tá najkrajšia a najsmutnejšia krajina na svete. Je to tá istá krajina ako na predchádzajúcej strane, ale nakreslil som ju ešte raz, aby som vám ju dobre ukázal. Tu sa Malý princ zjavil na Zemi, potom zmizol. Zahľaďte sa pozorne na túto krajinu, aby ste si boli istí, že ju spoznáte, keď budete jedného dňa cestovať v Afrike po púšti. A keď tadiaľ náhodou budete prechádzať, naliehavo vás prosím, neponáhľajte sa, čakajte chvíľu tesne pod hviezdou! Ak potom príde k vám dieťa, ak sa bude smiať, ak bude mať zlaté vlasy, ak nebude odpovedať, keď sa ho budete pýtať, ľahko uhádnete, kto to je. Buďte potom ku mne láskaví! Nenechávajte ma takého zarmúteneho: rýchlo mi napíšte, že sa vrátil...

Antoine de Saint-Exupéry

Kniha: Průkopníci českého letectví

08. 08. 2009

Průkopníci českého letectví

Autor knihy: Zdeněk Šmodlas
Vydalo: Nakladatelství Kruh, Hradec Krílové, 1984
Zdroj: Okresná knižnica Spišská Nová Ves, 142087 T, 629.7/Š

Faktografická kniha opisujúca slovom aj obrazom začiatky českých aviatikov: Inž. Jan Kašpar, Evžen Čihák, Inž. Jan Čermák, František Šimůnek, Božena Láglerová, Rudolf Holeka...

Najviac sa mi pozdávali autentické dobové správy a spomienky samotných aktérov, napríklad z pamäti aviatika Jana Čermáka z letu v Temešvári:

Na tento let, i po létech, nevzpomínal Jan Čermák rád. Ve svích vzpomínkách uvedl, že na letištní plochu se nahrnula spousta diváků, "takže bych býval musel startovat nesnadno i s helikoptérou. A než mi vojsko vyklidilo násilím cestu ke startu 16 m širokou a asi 150 m dlouhou, což trvalo asi hodinu, házelo po mé Libelle netrpělivé obecenstvo hořící sirky, aby mně přinutilo ke startu. Je samozřejmé, že jsem za takového ohňostroje spěchal, abych už byl ve vzduchu z dosahu hrozivého davu. Můj takřka zbrklý start odnesl jeden ze zvědavců, který mi vběhl do cesty a byl zasažen křídlem letadla. Na šťestí vyjma nekolika přemetů se nestalo nic".

26. 06. 2009

Kapilária

Autor knihy: Frigyes Karinthy (1887-1938)

Podivné sci-fi z pera maďarského autora pojednávajúce predovšetkým nevyváženom ľudskom konaní balancujúcom medzi rozumom a pudom. Celej poviedke dominuje rozoberianie vzťahov žena-muž, pravdupovediac nikto z toho nevychádza veľmi pozitívne. Ja som to bral s humorom aj keď mi občas pri čítaní zamrzol kyslý úsmev na tvári, keď som si uvedomil, že do autorovho konceptu zapadám aj ja. Niečo je zaujímavé: Ivan ponúkol túto knihu niekoľkým ženám, všetky to odmietli ako blbosť, z toho usudzujem, že na tom, naozaj niečo bude, keď sa im  to nechelo čítať.

03. 10. 2008

Jawa - mašina

13. 06. 2008

Čo ma potešilo...

Hi Robert,
Really, really  thank you as I was completely stuck with the code and I can now create all the fields I need and I am moving on to translation spanish/galician and later on it will be integrated with a template being developed at the moment by somebody else.

I will let you know when this in online and should you ever come to northwest spain it will be a pleasure meeting you. I have been to Bratislava some time ago while working in Vienna and it seemed to me a beautiful country.

Kindest regards,
Jose M. Limeres

10. 05. 2008

Touratech 2008

01. 05. 2008

Náš nový šijací stroj

25. 04. 2008

Tam by som teda nevstupoval...

Tam by som teda nevstupoval...

13. 03. 2008

Naša slávna osveta :(

www.rka.nocka.sk

  • totálne biedna až žiadna navigácia na stránke, ak sa niekam dostanete, nie je cesta späť
  • Aktuálne informácie/Podujatia - pre niektoré mestá neexistuje jediná informácia, z toho usudzujem, ako efektívne asi jednotlivé lokálne osvetové strediská spolupracujú s NOS (Národné osvetové centrum)
  • grafické stvárnenie: tak toto je totálna bieda, myslím, že za posledný rok som nič slabšie nevidel, takto asi ťažko niekoho prilákajú na svoju stránku; som si vedomý, že pri informačnom portály nie je grafika najdôležitejšia, ale určite by si táto prezentácia zaslúžila slušivejší kabát

Celkovo hodnotím túto stránku ako veľmi amatérsky spracovanú, som vyslovene sklamaný - obsahom aj výzorom :( Dúfam, že to takto nebude už naveky.

www.nocka.sk

Tak toto je už trochu iná káva pre konzumentov národnej kultúry. Ale na krajinu s takým rozsiahlym kultúrnym a historickým dedičstvom, akou bezpochyby Slovensko je, to zíva prázdnotou. NOS by malo podrobne mapovať všetky aktivity jednotlivých lokalít. Nájdete tu spracovanú Koncepciu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry z 22.08.2007, z ktorej si dovolím zacitovať:

...podporiť zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, identity a tradície, uľahčiť kultúrnu, historickú a spoločenskú kontinuitu procesov na miestnej a regionálnej úrovni. Miestna kultúra zohráva osobitnú úlohu pri podpore komunitného rozvoja, zmysluplného využívania voľného času a v sociálnej prevencii...

Dúfam, že neostane len pri vypĺňaní dotazníkov a spracovaní výsledkov.

Robert Gonda

06. 03. 2008

TER update

Ext: rtg_files 0.2.0 uploaded in TER

  • Add simple manual

29. 02. 2008

Ikony

        

28. 02. 2008

TER update

Ext: rtgdictionary 0.1.5 uploaded in TER

  • Update documentation

26. 02. 2008

Dotazník

ext rtgquestionary: opraviť tvorbu CSV pre mod1: nahradzovať znaky nový riadok

25. 02. 2008

Ta toto je po prdeli!!

21. 02. 2008

TER update

Ext: rtgdictionary 0.1.3 uploaded in TER

09. 02. 2008

Záznamy

  • upravený ext: rtg_files (icons, static setup)
  • ext: m_photos: zobrazuje EXIF dáta, ikony; upravené 13.02.2008
  • online PHP generátor HTML formulárov (aj z TCA v Typo3)

03. 02. 2008

Ako nezabiť motorkára (reklama v Anglicku)

27. 01. 2008

Fotografie II

Bongarovie ČZ-eta

Bongarovie ČZ-eta a moja maličkosť
(niekedy v lete 2005)

V pozadí tažko poladená Škoda 100R.

Nastúpená jednotka

Nastúpená jednotka historických vozidiel

Zľava - Mirka, ja s kokosom na hlave a vyšmiaty Bongar. Škoda, že nevidno tie problémy so štartovaním a modrý dym po odchode spred krčmy (U šľepych jazdcoch).

 

Jawa 650

Žeňov bublajúci kolovrátok: Jawa 650,
inak cvičný motocykel autoškoly.

V hlavnej úlohe: Rakúsky jednoválec Rotax 650

Harley-Davidson

Harley-Davidson

Zraz veteránov v Ružomberku

Zraz veteránov v Ružomberku

17. 01. 2008

Výzdoba pracoviska

08. 01. 2008

Mail (okfoto)

fotoklub-nova.webgarden.cz/geneza-fotoklubu-nova
Pozdravuje Vás
Alexej Lešník

Ext: rtgadvert

Upraviť triedenie kategórií v triede db podľa poľa sorting. Taktiež pre BE (v tca.php)

01. 01. 2008

Fotografie

"Pionierska" železnica v Košiciach

Človeku to nedá, aby nevyfotil ten funkčný, dymiaci zázrak

Obesený pilotek v Leteckom múzeu v Košiciach

Najsrandovnejšie na tých starých padákoch bolo, že sa nedali vôbec pilotovať, takže keď si to chlapík zle zameral, tak mohol s úsmevom pozorovať ako si to mieri napríklad do vysokého napätia...

Letecké múzeum v Košiciach

Letecké múzeum v Košiciach

Letecké múzeum v Košiciach

Hodinárstvo

Letecké múzeum v Košiciach

"Napeprený" čmeliak na stíhačke

Koniec sveta (rozumej Slovenska)

ďalej cesta nevedie, len chodník na Ukrajinu

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.

Generátor typoscriptu

Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.

Odkazy