rtgx

Zoznam akcií/podujatí (rtgnewsactions)

Užívateľský manuál

Na prácu s manuálom sú potrebné minimálne znalosti obsluhy Typo3 backendu a modulu Novinky (tt_news). Popisuje vytváranie záznamov modulu a ich úpravu.

Popis

Modul slúži na vytváranie štruktúrovaného zoznamu akcií podujatí ako napríklad programy kín, divadiel, výstav galérií, športových stretnutí a podobne. Je založený na module Novinky (tt_news), pre ktorý vytvára nový typ Termíny.

Postup vytvorenia akcie s termínmi

  1. V module Web/Zoznam klikneme na odkaz Vytvoriť nový záznam.

  2. Zo zoznamu možností vyberieme Správy.

  3. Po otvorení formulára najprv zmeníme typ správy na Termíny, tak sa formulár prispôsobí pre zadávanie akcií s priradenými termínmi.

  4. Po zadaní všetkých obvyklých údajov v záložkách Všeobecný a Relations klikneme na záložku Termíny, kde klikneme na odkaz Vytvoriť nový, na čo sa následne objaví podformulár pre pridanie termínu akcie s dvomi položkami: Dátum a čas a Miesto konania akcie. Opätovným klikaním na odkaz Vytvoriť nový vytvoríme potrebný počet termínov pre danú akciu, pričom každému vytvorenému termínu musíme zadať položku Dátum a čas.

  5. Klikneme na ikonu Uložiť dokument, čím vytvoríme novú akciu/podujatie spolu so zadanými termínmi.

Úprava termínov

  1. V module Web/Zoznam vyberieme správu/akciu, ktorej termíny chceme upravovať a prepneme záložku Termíny, dostaneme zoznam všetkých termínov priradených akcii. Ak cheme niektorý praviť, klikneme na dátum/čas termínu a zobrazia sa nám detaily vybraného termínu.

  2. Na záložke Termíny môžeme pridávať ďalšie termíny kliknutím na odkaz Vytvoriť nový alebo na ikonu . Tiež tu môžeme skryť alebo zmazať ľubovoľný termín pomocou štandardných ikon Typo3 systému.

  3. Po vykonaní všetkých zmien klikneme na ikonu Uložiť dokument pre uloženie zmien.

Akcia bez termínov

aj takzvaná prebiehajúca akcia je taká, ktorá sa neviaže ku konkrétnemu dátumu a času ale je trvanie je ohraničená dvomi dátumami (začiatok, koniec). Vytvoríme ju podobne ako akciu s temínmi (pozri vyššie: Postup vytvorenia akcie s termínmi, krok 1 až 3), až na to, že namiesto vytvorenia termínov na záložke Termíny zadáme na záložke Všeobecný dátumy Štart a Stop. Takto vytorená akcia sa pri vyhľadávaní užívateľmi bude zobrazovať v časti Prebiehajúce podujatia.

Dokument

Autor: Robert Gonda
Dátum: 18.12.2007
Verzia: 1.1

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.