rtgx

Novinky (tt_news)

Čo všetko dokáže?

Modul pre vytváranie s správu noviniek/aktualít.

Funkcie:

 • tri typy noviniek: štandardná, externý odkaz, odkaz na externú stránku

 • plná multijazyčná podpora Typo3

 • novinky môžu odkazovať na podobné novinky/stránky; ak dva novinky na seba odkazujú, odkaz na druhej novinke je vložený automaticky

 • detailný pohľad na novinku (single view) môže byť rozdelený na viecero stránok; zalomenia stránok sú vložené manuálne

 • k novinke môžo byť priložené všetky typy media súborov

 • flexibilné pohľady na novinky: List, Latest, Archive-menu, Single-view, Search, menu pre kategórie (CATMENU) a špeciálny pohľad pre detail novinky: “version preview”

 • vzhľad noviniek môž ebyť jednoducho zmenený pomocou systému šablón

 • dva rôzne druhy šablón: jedna založená na table layoute pre staré verzie tt_newsA a nová založená na CSS štýloch

 • kategórie noviniek, každá novinky môže mať priradených viacero kategórií

 • novinky vo verzii 2.5.0: ak je nainštalovaný modul xajax, strom kategórií v BE môže byť rozbalený/zbalený

 • novinky vo verzii 2.5.0: “tt_news category manager” - BE modul pre správu kategórií novinike, zobrazuje kompletný rozbaľovateľný strom kategórií (v module Web->Info); podpora funkcie drag and drop pre presúvanie a kopírovanie kategórií
 • Názov alebo obrázok kategórie môže byť odkazom na definovanú stránku alebo funkciu ako category-select

 • podpora pracovnách priestorov (len v TYPO3 4.0)

 • a iné...

Hlavné nastavenia

Typ pohľadu:

Popis:

LIST

Zoznam noviniek.

LATEST

Zoznam najčerstvejších noviniek. Nie je to iba ďalšia šablóna pre pohľad LIST. Uklazuje iba nové nearchivované správy a nie je prepojený s Archive menu. (Môž e to byť zmenené nastavením voľby “displayArchivedInLatest” na 1 - potom sa bude LATEST správať, ako klasický LIST)

AMENU

Menu pre archív zoradené podľa časových periód. Pozri časť "Archív".

SINGLE

Detailný pohľad na jednu správu. Pozri časť "Detailný pohľad".

SEARCH

Vyhľadávací formulár so zoznamom nájdených výsledkov vyhľadávania. Pozri časť "Vyhľadávanie".

CATMENU

Zobrazuje prehľadný strom kategórií noviniek v systéme.

VERSION_PREVIEW

Zobrazuje náhľad verzií noviniek. V podstate robí podobný výstup ako SINGLE. Tát funkcia funguje len ak je nainštalovaný extension“version”.

Screenshots

Zoznam noviniek
Zoznam noviniek
Detail novinky
Detail novinky

Databázové záznamy tt_news

Typy

V tabuľke sú možné uvedené typy noviniek. Každý typ sa zobrazuje s farebne odlíšenou ikonou v backende.


News

Klasický typ správy. Iba tento typ správy odkazuje na detail správy.


Link External page

Tento typ sa zobrazuje iba v zoznamoch (LIST a LATEST). Odkazy z týchto noviniek smerujú na externú webovú stránku.


Link internal page

Tento typ sa zobrazuje iba v zoznamoch (LIST a LATEST). Cieľom odkazu je interná stránka Typo3.

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.