rtgx

Tvorba URL adresy v objekte TEXT pomocou typolink

Môžeme takto vygenerovať napr. URL pre vyhľadávací formulár spolu s parametrom no_cache a jazykovým prepínačom plne dynamicky.

Typoscript

page.10.marks {
SURL = TEXT
SURL.typolink {
parameter = 75
no_cache = 1
returnLast = url
}
}

Výsledný HTML kód

index.php?id=75&no_cache=1&L=1
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.