rtgx

Tvorba odkazu v objekte TEXT pomocou typolink

Typoscript

Názov odkazu a obsah title tagu sa prevezmú z jazykového súboru.

page.10.marks {
LINK_HOME = TEXT
LINK_HOME {
insertData = 1
value = <span class="hdn">{LLL:EXT:rtglocallang/locallang_db.xml:home_page}</span>
typolink.parameter = {$pidHome}
typolink.insertData = 1
typolink.title = {LLL:EXT:rtglocallang/locallang_db.xml:home_page}
}
}

Jazykový súbor locallang_db.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<T3locallang>
<meta type="array">
<type>database</type>
<description>Language labels</description>
</meta>
<languageKey index="default" type="array">
<label index="home_page">Home page</label>
</languageKey>
<languageKey index="sk" type="array">
<label index="home_page">Úvodná stránka</label>
</languageKey>
</T3locallang>

Výsledný HTML kód

<a href="index.php?id=1&amp;L=1" title="Úvodná stránka" ><span class="hdn">Úvodná stránka</span></a>
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.