rtgx

Objekt TEXT

Do značiek (markerov) HTML šablóny stránky potrebujeme zobraziť názov aktuálnej stránky a obrázok nastavený v položke Súbory. Tu je najjednoduchší spôsob:

page.10.marks {
TITLE = TEXT
TITLE.field = title
TITLE.wrap = <h2>|</h2>
CENTER_IMG = TEXT
CENTER_IMG.field = media
CENTER_IMG.required = 1
CENTER_IMG.wrap = <p><img src="uploads/media/|" alt="" /></p>
}

Vkladanie textu z jazykového súboru

Typoscript setup

Dve značky v HTML šablóne (SECTION_A, SECTION_B) budú nahradené textami z jazykového XML súboru modulu myext.

page.10.marks {
SECTION_A = TEXT
SECTION_A.insertData = 1
SECTION_A.value = {LLL:EXT:myext/locallang.xml:section.A}
SECTION_B = TEXT
SECTION_B.insertData = 1
SECTION_B.value = {LLL:EXT:myext/locallang.xml:section.B}
}

Jazykový súbor

(typo3conf/ext/myext/locallang.xml)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<T3locallang>
<meta type="array">
<generator>LFEditor</generator>
</meta>
<data type="array">
<languageKey index="default" type="array">
<label index="section.A">Priemyselné firmy</label>
<label index="section.B">Architekti a projektanti</label>
</languageKey>
<languageKey index="sk" type="array">
<label index="section.A">Priemyselné firmy</label>
<label index="section.B">Architekti a projektanti</label>
</languageKey>
</data>
</T3locallang>
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.