rtgx

Vložený PHP skript na prepínanie jazykov

Táto varianta prepínača jazykov bude pekne spolupracovať s modulom realurl, pretože na generovanie odkazov používa Typo3 API.

Prepínanie jazyka v Typoscripte:

# Language #############################################################

config.linkVars = L

# slovak language ###
[globalVar = GP:L = 0]
config.sys_language_uid = 0
config.language = sk

# english language ###
[globalVar = GP:L = 1]
config.sys_language_uid = 1
config.language = en
[global]

Vytvorenie triedy PHP zo súboru menulang.inc:

includeLibs.lang = fileadmin/sitename/inc/menulang.inc

temp.lang = USER_INT
temp.lang {
userFunc = user_langmenu->output
}
PHP menulang.inc
require_once( PATH_tslib.'class.tslib_pibase.php' );

class user_langmenu extends tslib_pibase {

function output( $content, $conf ) {

$linkSK = $this->pi_getPageLink( $GLOBALS['TSFE']->id, '_top', array( 'L' => '0' ) );
$linkEN = $this->pi_getPageLink( $GLOBALS['TSFE']->id, '_top', array( 'L' => '1' ) );

// Lang switch: SK, EN
$content = '
<div id="menuLang">
&#124; <a '.( $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid == 0 ? 'class="menuLangAct" ': '' ).'href="'.htmlspecialchars( $linkSK ).'" target="_top">SK</a>
&#124; <a '.( $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid == 1 ? 'class="menuLangAct" ': '' ).'href="'.htmlspecialchars( $linkEN ).'" target="_top">EN</a> &#124;
</div>
';
return $content;
}
}
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.