rtgx

Vložený PHP skript na prepínanie jazykov

Najprv typoscript musí obsahovať interný prepínač jazyka podľa premennej L:

# Language #############################################################

config.linkVars = L

# slovak language ###
[globalVar = GP:L = 0]
config.sys_language_uid = 0
config.language = sk

# english language ###
[globalVar = GP:L = 1]
config.sys_language_uid = 1
config.language = en

# hungary language ###
[globalVar = GP:L = 3]
config.sys_language_uid = 3
config.language = hu
[GLOBAL]

Potom v typoscripte ešte zabezpečíme vloženie výstupu PHP súboru do značky v HTML šablóne:

page.10.marks {
LANG = PHP_SCRIPT
LANG.file = uploads/media/scripts/menuLang.php
}

Obsah PHP súboru (pre zvýraznenie aktívneho jazyka sa elementu anchor priradzuje CSS odlišná trieda):

// Lang switch: SK, HU, EN (example from rochus.info)
$content = '
<ul id="menuLang">
<li><a '.( $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid == 0 ? 'class="menuLangAct" ': '' ).'href="'.htmlspecialchars('index.php?id='.$GLOBALS['TSFE']->id.'&L=0').'" target="_top">SK</a></li>
<li><a '.( $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid == 3 ? 'class="menuLangAct" ': '' ).'href="'.htmlspecialchars('index.php?id='.$GLOBALS['TSFE']->id.'&L=3').'" target="_top">HU</a></li>
<li><a '.( $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid == 1 ? 'class="menuLangAct" ': '' ).'href="'.htmlspecialchars('index.php?id='.$GLOBALS['TSFE']->id.'&L=1').'" target="_top">EN</a></li>
</ul>
';
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.