rtgx

Objekty HMENU, TMENU, GMENU

tmenu

Date 17.11.2007

temp.menu_right_1 = COAtemp.menu_right_1 {   10 = HMENU  10.entryLevel = 1  10.1 = TMENU  10.1 {    wrap = <ul>|</ul>    noBlur = 1    NO {      allWrap = <li>|</li>    }    CUR =...

Dvojúrovňové menu

Date 01.05.2014

Zadanie Vytvoriť menu s dvoma úrovňami formátované ako vnorený nečíslovaný zoznam (HTML tagy ul/li).Použijeme Typoscript objekty HMENU a TMENU. Riešenie (Typoscript)

tmenu three levels

Date 07.01.2008

Ukážka statického HTML menu v tejto podobe >> temp.menu.tree = HMENUtemp.menu.tree.entryLevel = 1temp.menu.tree.1 = TMENUtemp.menu.tree.1 { wrap = <ul class="tree">|</ul> NO.allWrap = <li>|</li> CUR = 1 CUR { allWrap = <li>|</li> # ATagParams =...

tmenu breadcrumb

Date 17.11.2007

# Menu Path ###############################################################temp.menu_path = HMENUtemp.menu_path { special = rootline special.range = 1|5}temp.menu_path.1 = TMENUtemp.menu_path.1 { target = _top NO { linkWrap = | >  |*||*| | } CUR = 1 CUR { linkWrap = | >  |*||*| | noLink = 1 ...

tmenu beforeImg

Date 17.11.2007

Nastavenie druhej a tretej úrovne umiestňuje pred jednotlivé položky textového menu obrázok podľa stavu položky (ACT má červenú šípku). page = PAGEpage.typeNum = 0page.10 = HMENUpage.10.1 = TMENUpage.10.1 { expAll = 1 wrap = <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="130px"...

tmenu before, after

Date 13.06.2008

Menu generuje okrem svojho názvu aj popisný text a obrázok.Položky stránka, ktoré sa renderujú do menu: title: názov stránky (s odkazom na stránku)subtitle: podnadpis (text pod názvom)media: obrázok vedľa textu (s odkazom na stránku) Ešte jedna špecialita - súbor podmienok treeLevel zabezpečuje, že sa do menu generuje vždy...

tmenu before, after 2

Date 25.02.2009

Typoscript temp.relprod = HMENUtemp.relprod { special = list special.value = 10,11}temp.relprod.1 = TMENUtemp.relprod.1 { wrap = <table class="noBorder"><tbody>|</tbody></table> NO { allWrap = <tr><td>|</tr> linkWrap = </td><td><p...

tmenu IProcFunc

Date 27.03.2010

Zadanie Potrebujeme vyrobiť textové menu, ktoré bude mať jednotlivé položky wrapované tagmi <li>|</li>, ktoré budú mať priradenú CSS triedu new, pokiaľ daná položka (stránka) menu má nastavenú hodnotu newUntil (Nový do), takže výstup by mal vyzerať napríklad takto (boldom označená položka má nastavenú hodnotu...

gmenu

Date 17.11.2007

page = PAGEpage.typeNum = 0page.10 = HMENUpage.10.1 = GMENUpage.10.1.NO {  XY = [10.w]+20,20  backColor = #eeeeee  10 = TEXT  10 {    text.field = title    offset = 0,16    align = center  }}page.10.1.RO < page.10.1.NOpage.10.1 {  RO = 1 ...

gmenu, image, black and white

Date 07.12.2010

Zadanie Vyrobiť grafické obrázkové menu, ktoré bude mať hover položku (pri prechode myšou) v odtieňoch sivej farby z pôvodného obrázku. Typoscript Použitý je efekt gray. temp.menuRef = HMENU temp.menuRef { special = directory special.value = {$pidReferences} } temp.menuRef.1 = GMENU temp.menuRef.1 { wrap =...

gmenu, image, access key

Date 17.11.2007

Každá aktívna položka grafického menu je skladaná z troch obrázkov: ľavého a pravého oblúka a pozadia položky. Netreba zabudnúť nakopírovať do adresára fileadmin/ príslušný TTF font a obrázky. Je tu aj nastavenie pre modul mhaccesskey pre klávesové skratky (ktorý musí byť samozrejme nainštalovaný). temp.menu =...

gmenu, random image

Date 17.11.2007

Náhodný výber obrázka pre GMENU. Formát názvov obrázkov: gm010X.jpg. Funkcia nahradí značku ###RANDOM### náhodne vygenerovaným číslom z rozsahu 1 - 3 (ukážková funkcia pracuje len pre jeden obrázok). /* * Generate GMENU with random image in first level * * lib.menu = USER * lib.menu.userFunc = user_functions->user_menu *...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.