rtgx

Údaje o prihlásenom FE užívateľovi

Typoscript pre výpis položiek username a tt_products_creditpoints na stránku:

temp.login.status = COA

[loginUser = *]
temp.login.status {
10 = TEXT
10.data = TSFE:fe_user|user|username
10.wrap (
<div id="newsletterHeader"> </div>
<div class="leftContent">|<br />
)
20 = TEXT
20.data = TSFE:fe_user|user|tt_products_creditpoints
20.wrap (
credits: |<br /> </div>
<div class="leftBottom"></div>
)
}
[else]
temp.login.status =
[end]
Údaje o prihlásenom FE užívateľovi
Ilustračný obrázok

Obrázok (fotografia) prihláseného užívateľa

Samotný obrázok sa načítava z adresára uploads/tx_srfeuserregister/, pretože ten obsahuje súbor z registrácie modulom srfeuserregister. Načíta sa prvý súbor v poradí, ak ich je viac.

temp.userInfo = TEXT
temp.userInfo {
wrap = |
data = TSFE:fe_user|user|image
split {
token = ,
cObjNum = 1
1 {
10 = IMAGE
10.file.import.current = 1
10.file.import = uploads/tx_srfeuserregister/
10.file.maxW = 170
10.file.maxH = 350
}
}
}

Užívateľské dáta v PHP skripte

Typoscript setup

101 - číslo stránky, kde sú FE užívatelia uložený

includeLibs.userFunc = fileadmin/sitename/inc/user.inc

temp.menuLogin = USER_INT
temp.menuLogin {
userFunc = user_UserFunc->feuserBox
pid = 101
}
PHP user.inc

Všetky údaje o prihlásenom FE užívateľovi získame z premennej $GLOBALS['TSFE']->fe_user->user.

class user_UserFunc {
function feuserBox( $content, $conf ) {
if( $GLOBALS['TSFE']->fe_user->user['uid'] > 0 ) {
$params = array( 'logintype' => 'logout', 'pid' => intval( $conf['pid'] ) );
$out = '
Prihlásený používateľ <a href="http://www.sitename.sk/profile.php?mode=editprofile">'.$GLOBALS['TSFE']->fe_user->user['username'].'</a> &#124;
<a href="'.( tslib_pibase::pi_getPageLink( $GLOBALS['TSFE']->id, '_top', $params ) ).'">odhlásenie</a> &#124;';
}
return $out;
}
}