rtgx

Obsahový prvok - oddeľovač

Na obrázku dole je to horizontálna prerušovaná čiara.

Typoscript

tt_content.div.value = <div class="divSeparator"></div> 

CSS

div.divSeparator {
height: 14px;
line-height: 14px;
float: none;
clear: both;
background: url(../img/divSeparator.gif) repeat-x 0 0;
}
Obsahový prvok - oddeľovač
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.