rtgx

CONTENT + renderObj, striedavé formátovanie riadkov (even/odd)

Zadanie

Vybrať určené stránky a zobraziť ich v zozname s tým, že každá druhá položka bude inak naformátovaná. Použijú sa CSS triedy hp_new a pair.

TS constants

Nastavuje číslo stránky (pid), z ktorej sa budú čítať záznamy.

pidNews = 490

TS setup

temp.newsTeaser = CONTENT
temp.newsTeaser {
table = pages
select {
pidInList = {$pidNews}
orderBy = sorting
max = 8
}
renderObj = pages
renderObj {
stdWrap.outerWrap.cObject = CASE
stdWrap.outerWrap.cObject {
key.stdWrap.dataWrap = {cObj:parentRecordNumber}%2
key.prioriCalc = 1
default = TEXT
default.value = <div class="hp_new pair">|</div>
1 = TEXT
1.value = <div class="hp_new">|</div>
}
}
renderObj = COA
renderObj {
5 = TEXT
5 {
wrap = <a href="|">
typolink {
parameter.field = uid
returnLast = url
}
}
10 = TEXT
10 {
field = starttime
strftime = %d.%m.%Y
wrap = <div class="date">|
}
20 = TEXT
20 {
field = title
wrap = &nbsp;&nbsp;<strong>|</strong></div>
crop = 50|...|1
}
30 = TEXT
30 {
field = subtitle
wrap = <div class="clear">&nbsp;</div> <p>|</p> </a>
}
}
}

Výsledok

<div class="hp_new">
<a href="Page1.0.html">
<div class="date">01.05.2011&nbsp;&nbsp;<strong>Nadpis...</strong></div>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p>Text...</p>
</a>
</div>
<div class="hp_new pair">
<a href="Page2.0.html">
<div class="date">21.03.2007&nbsp;&nbsp;<strong>Nadpis...</strong></div>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p>Text...</p>
</a>
</div>
<div class="hp_new">
<a href="Page3.0.html">
<div class="date">01.01.1970&nbsp;&nbsp;<strong>Nadpis...</strong></div>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p>Text...</p>
</a>
</div>
<div class="hp_new pair">
<a href="Page4.0.html">
<div class="date">01.01.1970&nbsp;&nbsp;<strong>Nadpis...</strong></div>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<p>Text...</p>
</a>
</div>
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.