rtgx

Zoznam podstránok

Z aktuálnej stránky načíta najprv prvých päť podstránok, potom všetky ostatné.
Pri každej je odkaz na danú postránku (obrázok).

temp.teaser = COA
temp.teaser {
20 = CONTENT
20 {
table = pages
select {
pidInList = this
orderBy = sorting
max = 5
}
renderObj = COA
renderObj {
wrap = |
5 = HTML
5.value = <div class="teaserItem">
20 = IMAGE
20 {
wrap = |
file {
import.field = media
import.listNum = 0
import.wrap = uploads/media/|
maxW = 70
maxH = 105
}
altText.field = title
titleText.field = title
# params = align="left"
params = class="top_left_image"
}
25 = TEXT
25 {
field = title
wrap = <h3>|</h3>
}
30 = TEXT
30 {
field = abstract
wrap = <p>|</p>
crop = 330|...|1
}
40 = TEXT
40 {
value = celý článok
wrap = <p class="teaserMore">|</p>
typolink.parameter.field = uid
typolink.ATagBeforeWrap = 1
}
50 = HTML
50.value = <div class="breaker"></div></div>
}
}
35 = HTML
35.value = <br /> <h2 class="title">Staršie clánky</h2>
40 = CONTENT
40 {
table = pages
select {
pidInList = this
orderBy = sorting
begin = 5
}
wrap = <table class="noBorder teaserMini">|</table>
renderObj = COA
renderObj {
wrap = <tr>|</tr>
25 = TEXT
25 {
field = title
wrap = <td><strong>|</strong>  
}
30 = TEXT
30 {
field = abstract
wrap = |
crop = 45|...|1
}
40 = TEXT
40 {
value = celý článok
wrap = </td><td>|</td>
typolink.parameter.field = uid
typolink.ATagBeforeWrap = 1
}
}
}
}
Pages teaser
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.