rtgx

Zoznam obrázkov noviniek pomocou TS

Typoscript generuje zoznam maximálne štyroch obrázkov z tasbuľky tt_news s linkou na detail (18 - pid stránky s pluginom tt_news pre pohľad SINGLE; tx_ttnews[backPid]=5 - pid stránky na ktorú sa treba vrátiť zo SINGLE pohľadu na tt_news LIST):

temp.bannersBox = CONTENT
temp.bannersBox {
stdWrap.wrap = <div id="bannersBox">|</div><div id="bannersBottomSpace"></div>
table = tt_news
select {
pidInList = 488
orderBy = crdate
max = 4
}
renderObj = COA
renderObj.wrap = |
renderObj.30 = IMAGE
renderObj.30 {
wrap = |
file {
import.field = image
import.listNum = 0
import.wrap = uploads/pics/|
maxW = 223
maxH = 140
}
imageLinkWrap = 1
imageLinkWrap {
enable = 1
typolink.parameter = 18
typolink.additionalParams.field = uid
typolink.additionalParams.wrap = &tx_ttnews[tt_news]=|&tx_ttnews[backPid]=5
typolink.useCacheHash = 1
}
altText.field = title
titleText.field = title
params =
}
}

(ukážka: spisskanovaves.eu)

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.