rtgx

Základný výber z obsahu

Načíta obsahové elementy (tabuľka tt_content) zo stránky s id=54 (pidInList) zo stĺpca „Normálny“ (colPos=0) v príslušnom jazyku (sys_language_uid):

temp.news = CONTENT
temp.news {
table = tt_content
select {
pidInList = 54
orderBy = sorting
where = colPos=0
languageField = sys_language_uid
}
}
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.