rtgx

Zoznam obrázkov s popisom

Renderuje zoznam obrázkov s popisom načítavaných z tabuľky tt_content, náhľady sa otvárajú v popup okne. Funguje ako jednoduchá geléria obrázkov, keď je potrebný len zoznam obrázkov formátovaný inak, ako štandardný obsah pre vybrané stránky, a je to zároveň dobrý príklad na použitie renderObj v spojení s COA.

temp.images = CONTENT
temp.images {
table = tt_content
select {
pidInList = this
orderBy = sorting
where = colPos=0
}
renderObj = COA
renderObj.10 = IMAGE
renderObj.10 {
wrap = <div class="main"><table><tr><td>|</td></tr>
file {
import.field = image
import.listNum = 0
import.wrap = uploads/pics/|
maxW = 120
maxH = 120
}
imageLinkWrap = 1
imageLinkWrap {
enable = 1
bodyTag = <body>
wrap = <a href="javascript:close();"> | </a>
width = 400m
height = 400m
JSwindow = 1
JSwindow.newWindow = 1
JSwindow.expand = 17,20
}
}
renderObj.20 = TEXT
renderObj.20 {
field = imagecaption
wrap = <tr><td>| </td></tr></table></div>
}
}
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.