rtgx

CONTENT + ifEmpty.cObject

Pokiaľ je ľavý obsahový stĺpec vybranej stránky prázdny, zobrazí sa defaultný obsah zo stránky danej konštantou $pid.contentLeft vo vybranom jazyku.

lib.contentLeft = CONTENT
lib.contentLeft < styles.content.getLeft
lib.contentLeft.stdWrap.ifEmpty.cObject = CONTENT
lib.contentLeft.stdWrap.ifEmpty.cObject {
table = tt_content
select {
pidInList = {$pid.contentLeft}
orderBy = sorting
where = colPos=0
languageField = sys_language_uid
}
}
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.