rtgx

Vetvenie spracovania Typoscriptu

Browser

Rozpoznanie typu prehliadača na strane klienta.

Syntax:

[browser = browser1,browser2,...]

Hodnoty:

Prehliadač:

Identifikátor:

Microsoft Internet Explorer

msie

Netscape Communicator

netscape

Lynx

lynx

Opera

opera

PHP fopen

php

AvantGo (www.avantgo.com)

avantgo

Adobe Acrobat WebCapture

acrobat

IBrowse (amiga-browser)

ibrowse

Teleport Pro

teleport

?? (if "mozilla" is not in useragent)

unknown

Príklad:

Podmienka zodpovedá prehliadačom netscape a opera.

[browser = netscape, opera]

Príklady použitia podmienok

Prepínanie jazykov SK/EN

# Language ###############################################################

config.linkVars = L

# slovak language #
[globalVar = GP:L = 0]
config.sys_language_uid = 0
config.language = sk

# english language #
[globalVar = GP:L = 1]
config.sys_language_uid = 1
config.language = en
[GLOBAL]

Prepínanie CSS štýlov pre sekcie webu

# Switch CSS styles for main sections ###

[PIDinRootline = 4]
page.includeCSS.cssLocal = fileadmin/snv/css/style_people.css
[PIDinRootline = 3]
page.includeCSS.cssLocal = fileadmin/snv/css/style_company.css
[PIDinRootline = 2]
page.includeCSS.cssLocal = fileadmin/snv/css/style_visitor.css
[global]

Kombinovaná podmienka

Môžeme kombinovať viacero podmienok pomocou dvoch operátorov: && (AND), || (OR).
Uvedený príklad určuje výnimku pre tri stránky (podľa id).

[globalVar = TSFE:id=5] || [globalVar = TSFE:id=24] || [globalVar = TSFE:id=330]
temp.specialLinks >
[global]

Zložitejší príklad

Prvá podmienka [loginUser = *] určuje zmenu pre akéhokoľvek prihláseného užívateľa. Druhá podmienka [PIDinRootline = ] prepína šablóny podľa aktulálnej pozície v strome stránok a tretia kombinuje obidva spôsoby - vyberá rôzne šablóny pre prihl. užívateľa a pre jeho rôznu pozíciu v strome stránok.

plugin.tx_rtgshop_pi1.template = fileadmin/intersad.sk/tmpl/unloged_rtgshop.html

[loginUser = *]
plugin.tx_rtgshop_pi1.template = fileadmin/intersad.sk/tmpl/rtgshop.html
[end]

[PIDinRootline = 19]
plugin.tx_rtgshop_pi1.template = fileadmin/intersad.sk/tmpl/unloged_rtgshop_zs.html
[PIDinRootline = 18]
plugin.tx_rtgshop_pi1.template = fileadmin/intersad.sk/tmpl/unloged_rtgshop_rm.html
[global]

[PIDinRootline = 19] && [loginUser = *]
plugin.tx_rtgshop_pi1.template = fileadmin/intersad.sk/tmpl/rtgshop_zs.html
[PIDinRootline = 18] && [loginUser = *]
plugin.tx_rtgshop_pi1.template = fileadmin/intersad.sk/tmpl/rtgshop_rm.html
[global]
 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.