rtgx

Vývoj extensions

links in fe

Date 18.11.2007

Jednoduché odkazy Podľa originálu: Creating links in frontend plugins, Robert Lemke Uvedieme príklad pre každú funkciu. Sú to jednoduché príklady, ktoré nevyužijú všetky možnosti triedy pi_base a parametre funkcií. pi_getPageLink: // Odkaz na rodičovskú stránku, ak neexistuje// tak odkaz na aktuálnu stránku:if...

kontrola FE group

Date 17.11.2007

V typoscripte nastavíme skupinu, ktorú chceme v v module filtrovať, alebo inak odlíšiť: # Nazov "extensionname" je nazov nasho moduluplugin.tx_extensionname_pi1 { userGroup = 5} A takto vyzerá spracovanie užívateľa podľa skupiny v samotnom module: $userGroupList = explode( ',',...

image render

Date 17.11.2007

Funkcia je určená pre pi triedy frontend modulov. Renderuje obrázok podľa nastavení v typoscripte (v príklade TS sa náhľad obrázku otvára v novom okne).

image with watermark

Date 07.07.2009

Typoscipt setup plugin.tx_extname_pi2 { imageMask = fileadmin/img/watermarkMask.gif imageBack = fileadmin/img/watermark.gif}

image with watermark II

Date 06.11.2009

Rendering vodoznaku pomocou ImageMagick príkazu composite. dissolve - "priesvitnosť"gravity - umiestnenie (pravý dolný roh)wm.png - vodoznak (viď nižšie)0094.jpg - zdrojový obrázok (fotografia...)0049_with_wm.jpg - obrázok s vodoznakom PHP $cmd = '/home/phpbin/gm composite -dissolve 70% -gravity SouthEast...

db queries

Date 17.11.2007

Operácie s databázou pomocou Typo3 funkcií

class t3lib_div

Date 20.02.2009

static t3lib_div::formatSize( $sizeInBytes, $labels = '' ) Formátuje celé číslo $sizeInBytes na veľkosť v bytoch/kilobytoch/megabytocha (-/k/M). Parametre:integer - celé číslostring - skratky jednotiek oddelených zvislou čiarou, napríklad: " | k| M| G" Výstup:string - formátovaný reťazec Príklad:t3lib_div::formatSize(...

CSV import

Date 20.12.2007

Zoznam funkcií pre import dát do databázz (kokrétne do tabuľky fe_users).Pre import je potrebné volať funkciu importFormUsers(). Príklad importovaného CSV súboru: "360";"Mistriková Valéria""381";"Kvašňák Ľubomír" Skript  kontroluje, či už v databáze nie je užívateľ s rovnakým uid....

CSV export

Date 17.11.2007

Funkcia addToCsv pridá riadok (z parametra row - asociované pole) do poľa, ktoré sa neskôr vo funkcii outputCSV použije na vytvorenie CSV súboru. Ak je názov kľúča položky crdate alebo tstamp automaticky sa sformátuje. Na wrapovanie polí každého riadku je použitá funkcai typo3 t3lib_div::csvValues. Premenná (pole)...

templates

Date 17.11.2007

Príkazy fileResource ($fName, $addParams='alt=""title=""') Vracia obsah súboru $fName. Akje to obrázok, nevráti obsah súboru, ale tag IMG. Parametre:$fName, string - názov súboru, TypoScript resource data type$addParams, string - ďalšie parametre (atribúty). Defaultne prázny alt a title.Výstup: string -...

rtehtmlarea in FE

Date 17.11.2007

Pripojenie súboru s RTE class: // Include the htmlArea RTE frontend pluginrequire_once( t3lib_extMgm::extPath( 'rtehtmlarea' ).'pi2/class.tx_rtehtmlarea_pi2.php' ); Deklarácia premenných: // Declare the following class variables for the RTE API: var $RTEObj; var $docLarge = 0; var $RTEcounter = 0; var $formName; var...

flexforms

Date 12.01.2008

Postup pre vytvorenie konfiguračného XML súboru Pri vkladaní pluginu do obsahu často potrebuje nastaviť viac údajov, ako tie, ktoré máme k dispozícii. Jednou možnosťou je rozšíriť tabuľku tt_content o nové položky a upraviť pole TCA. Oveľa elegantnejšie riešenie však ponúkajú hojne používané flexforms. Napríklad takýto...

be user session

Date 28.02.2008

Funkcia getSession() zapisuje alebo načítava BE session do dvoch členských premenných (status, limit) podľa toho, či bol v BE odoslaný formulár, v ktorom bol stlačený button tx_extname_submit (označený červenou). Ak bol formulár odoslaný, premenné sa nastavia z poľa $POST, ak nie tak z BE session. class tx_extname_module1...

captcha

Date 28.01.2008

Premenná: var $captchaStr = -1; Načítanie kódu zo SESSION: // Get captcha value from session if( t3lib_extMgm::isLoaded( 'captcha' ) ) { session_start(); $this->captchaStr = $_SESSION['tx_captcha_string']; $_SESSION['tx_captcha_string'] = ''; } Spracovanie kódu captcha (v premennej captchaResponse je kód opísaný...

imagemagick text deformations

Date 07.11.2009

Výsledkom je obrázok obsahujúci viac-menej náhodne zdeformovaný text; berte to prosím ako test možností programu ImageMagick, nie ako finálnu verziu, iste by bolo čo vylepšovať. Typoscript setup plugin.tx_rtgartnow_pi1 { # text v obrazku text = e-artnow # pouzity TTF font font = EXT:rtgartnow/res/Helvetica_Neue.ttf #...

links in rss

Date 11.04.2008

$params = array( $this->prefixId.'[command]' => 'ACTION', $this->prefixId.'[uid]' => $item['page']['uid'],);$submarks['###URL###'] = $this->pi_getPageLink( $this->conf['pidDetail'], 'target="_top"', $params );$submarks['###URL###'] = $this->conf['baseUrl'].str_replace( array( '&', '[', ']' ),...

be versioning

Date 27.02.2009

Cieľom je v krátkosti popísať proces vytvorenia nových verzií stránky z pohľadu zmien v databáze.

eID mechanizmus

Date 09.04.2009

Zadanie Popíšem využitia eID v mojom module rtg_files. Modul zobrazuje zoznam dokumentov alebo odkazov, po kliknutí na položku sa stiahne vybraný dokument alebo presmeruje na odkaz. Pomocou funkcie eID obchádzam kompletný "cirkus" s tvorbou Typo3 TSFE pre rendering frontendu, pretože je zbytočný, a taktiež sa tým rieši problém...

page language overlay

Date 08.07.2009

Kód získa názov stránky v jazyku, ktorý je v danom momente vybraný pre frontend ak existuje preklad stránky v tomto jazyku. $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid - identifikátor aktuálneho jazyka pre frontend$uid - číslo stránky, ktorej názov chceme získať (pages.uid)$page - sem priradíme výsledok dotazu ($page['title'] bude...

extension update process

Date 30.12.2011

V adresári modulu vytvoríme súbor s názvom class.ext_update.php a triedou nazvanou ext_update. Táto musí obsahovať dve členské funkcie: main() - je volaná po stlačení UPDATE! v extension managery (EM)access() - určuje, či sa voľba UPDATE! bude v EM zobrazovať Takže základná schéma bude takáto: /** * Class for updating...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.