rtgx

Úpravy extensions

Extend FrontendUser Model

Date 09.10.2015

Typo3 6.2 ExtensionName/Classes/Domain/Model/User.php Pridáme funkcie na prácu s položkou disable. <?phpnamespace Vendor\ExtensionName\Domain\Model;/** * Extend model FrontendUser * */class User extends \TYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FrontendUser { /** * Disable * * @var boolean */ protected $disable; /** * @param...

Extends Frontend User Repository

Date 13.10.2015

Typo3 6.2 Vendor/Extension/Domain/Repository/UserRepository.php Pridáme funkcie pre vyhľadanie FE užívateľa podľa username a emailu bez použitia storage page a s ignoráciou položky disable. <?phpnamespace Vendor\Extension\Domain\Repository;/** * The repository for Users * */class UserRepository extends...

t3quixplorer

Date 26.05.2008

Chyba Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /www/var/typo3conf/ext/t3quixplorer/mod1/index.php on line 84 Riešenie Úprava riadkov súboru mod1/index.php: $config =...

belog

Date 17.11.2007

Pôvodný modul belog filtruje iba skupiny BE užívateľov, po úprave dokáže zobraziť len záznamy týkajúce sa konkrátneho BE užívateľa.

feadmin

Date 17.11.2007

Chybové hlásenia v slovenčine: plugin.feadmin.fe_users.evalErrors { password.twice = Heslo musí byť vložené dvakrát. password.atLeast = Heslo musí mať minimálne %s znakov! email.email = Mailová adresa nie je zadaná správne. username.uniqueLocal = Toto užívateľské meno už existuje. Prosím, skúste iné. username.atLeast =...

vts de_phpot

Date 17.11.2007

Počet návštevNávštevy za mesiacHodinové návštevy za mesiacOperačné systémy celkomPrehliadače celkom - percentuálneHosty celkom - top 10Stránky za deň - top 10

llxmltranslate

Date 18.12.2009

logout delete session

Date 17.11.2007

V novo vytvorenom extensione najprv vytvoríme triedu, ktorá sa bude starať o vymazanie session záznamu: <?phpclass tx_fesessiondelete {function sessionDelete( $params, $that ) { if( $that->loginType == 'FE' ) $loginData = $that->getLoginFormData(); if( $that->session_table == 'fe_sessions' && $that->id...

ts syntax highlighting

Date 17.11.2007

Tieto dva riadky v našom module zabezpečia výpis obsahu premennej $this->code ako kód typoscriptu: $this->TSparser = t3lib_div::makeInstance('t3lib_TSparser');$this->code = $this->TSparser->doSyntaxHighlight( $this->code, '' ,0 ); Do CSS súboru treba nakopírovať farby syntaxe (inak výsledok uvidíme...

captcha

Date 28.02.2009

Malá úprava PHP kódu v súbore captcha/captcha.php (názvy konštánt uzavreté do apostrofov): ...define('TYPO3_MODE', 'FE');define('PATH_this', dirname(__FILE__).'/');define('PATH_site', dirname(dirname(dirname(dirname(dirname(__FILE__))))).'/');define('PATH_typo3conf', PATH_site.'typo3conf/');define('PATH_t3lib',...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.