rtgx

Nastavenia extensions v TS

feadmin

Date 17.11.2007

Slovenský preklad chybových hlásení registračného formulára modulu feadmin (typoscript/setup). plugin.feadmin.fe_users.evalErrors { password.twice = Heslo musí byť vložené dvakrát. password.atLeast = Heslo musí mať minimálne %s znakov! email.email = Mailová adresa nie je zadaná správne. username.uniqueLocal = Toto...

felogin

Date 06.12.2009

Typoscript constants styles.content.loginform.pid = 6 Typoscript setup config { baseURL = http://www.domain.eu/}plugin.tx_felogin_pi1 { storagePid = {$styles.content.loginform.pid} recursive = templateFile = fileadmin/domain/tmpl/felogin.html feloginBaseURL < config.baseURL wrapContentInBaseClass = 1 ...

felogin + hook markers

Date 28.03.2013

Zadanie Pridať užívateľsky definované markery do extensionu felogin: meno prihláseného FE užívateľa (fe_users.first_name)priezvisko prihláseného FE užívateľa (fe_users.last_name)informačný text (label)odkaz na stránku registrácieodkaz na stránku pre zaslanie zabudnutého hesla Nastavenie TS setup plugin.tx_felogin_pi1 { #...

femanager basic setup

Date 09.10.2015

TS constants plugin.tx_femanager {   view {     templateRootPath = fileadmin/domain/tmpl/femanager/Templates/     partialRootPath = fileadmin/domain/tmpl/femanager/Partials/     layoutRootPath = fileadmin/domain/tmpl/femanager/Layouts/   }...

femanager signal slot

Date 09.10.2015

Typo3 6.2, Femanager 1.5.0 Zadanie V EXT femanager (registrácia frontend užívateľov) potrebujeme, aby sa do databázy okrem položiek first_name a last_name ukladala aj položka name a to spojením: name = first_name + ' ' + last_name. Riešenie Vytvoríme nový mini-extension, ktorý s použitím Femanager Slot/Signal...

newloginbox

Date 17.11.2007

Constants # Ext: Newloginbox ###plugin.tx_newloginbox_pi1 { storagePid = 10 email_from = robert1@zoznam.sk email_fromName = From name} Setup # Newloginbox ##############################################################plugin.tx_newloginbox_pi1 { showForgotPassword = 1 storagePid = {$plugin.tx_newloginbox_pi1.storagePid} ...

perfectlightbox

Date 20.01.2012

TS constants plugin.perfectlightbox { libraryToUse = jquery enableGlobally = 0 # nastavíme, ak máme vlastnú knižnicu jQuery # jqueryPath = fileadmin/sitename/js/jquery-1.4.4.min.js jqueryPath =}

realurl

Date 04.03.2009

Typoscript setup config { simulateStaticDocuments = 0 baseURL = http://www.sitename.sk/ tx_realurl_enable = 1} PHP (typo3conf/localconf.php) $TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['realurl']['www.sitename.sk'] = array( 'init' => array( 'enableCHashCache' => '1', 'appendMissingSlash' =>...

realurl + tt_news

Date 26.11.2009

PHP: typo3conf/localconf.php $TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['realurl'] = array( '_DEFAULT' => array( 'postVarSets' => array( '_DEFAULT' => array( // news archive parameters 'archive' => array( array( 'GETvar' => 'tx_ttnews[year]' , ), array( 'GETvar' => 'tx_ttnews[month]'...

rtehtmlarea basic

Date 17.11.2007

# RTE settings ###RTE.classes {  Nadpis1.name = Nadpis 1  Nadpis2.name = Nadpis 2  Nadpis3.name = Nadpis 3  ModryBold.name = Modry Bold  top_left_image.name = Obrazok vlavo  top_right_image.name = Obrazok vpravo}RTE.default {  # Complete list of all buttons "hideButtons" ###  #...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.