rtgx

Šablóny

Pre zjednodušenie Vašej práce a ušetrenie času ponúkam na stiahnutie šablóny dokumentov pre OpenOffice, ktoré však môžete používať aj v aplikáciách Microsoft Office. Všetky šablóny môžete voľne používať a upravovať.

OpenOffice Calc

Názov

Popis

Stiahni

Faktúra

Jednoduchá faktúra bez DPH.

STC

Faktúra s DPH

Jednoduchá faktúra pre plátcov DPH.

STC

Objednávka

Objednávka tovaru alebo služieb

STC, XLS

Inventúrny súpis

Predloha pre zápis zásob tovaru na sklade

XLS

Karta HIM

Inventárna karta hmotného investičného majetku

STC, XLS

Výkaz komponentov

Výkaz komponentov z kompletizácie PC zostavy

STC, XLS

OpenOffice Writer

Názov

Popis

Stiahni

Obálka malá

Rozmer 16cm x 11cm

SXW

Obálka

Rozmer 22cm x 11cm (DL)

SXW

Obálka veľká

Rozmer 22,9cm x 16,2cm (C5)

STW, DOC

Program schôdze

Program, zápisnica schôdze, porady (A4, 1 strana)

STW

Roviazanie prac. pomeru

Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

STW, DOC

Kúpna zmluva

Vzor kúpno-predajnej zmluvy pre motorové vozidlo (zdroj: motoride.sk)

SXW

Evidencia OOPP

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov
(zdroj: www.ebts.besoft.sk)

SXW, DOC

Životopis

Curriculum Vitae v EN

SXW, DOC

Náhľady

Kúpna zmluva, strana 1
Kúpna zmluva, strana 1
Kúpna zmluva, strana 2
Kúpna zmluva, strana 2
Evidencia OOPP
Evidencia OOPP
Životopis
Životopis

Generátor typoscriptu

Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.

Odkazy