rtgx

SEO - Search Engine Optimalization

 • W3C
 • Google Analytics

Základné pravidlá

 1. Dobrú webovú stránku tvorí dobrý obsah.
 2. Správna hierarchická štruktúra stránky, z ľubovoľnej stránky sa musí dať dostať do všetkých ostatných podstránok a späť.
 3. Syntakticky správny kód podľa noriem konzorcia W3C, validácia zdrojového kódu stránok na http://validator.w3.org/.
 4. Sémanticky správny kód, pre vyhľadávače sú dôležité metadáta a tagy. Určite nezabudnite na:
  • výstižné a presné označenie stránky v tagu title
  • parameter title používať v odkazoch (tag anchor)
  • využívanie metaznačiek na opis stránok (meta name="description")
  • využívanie paragrafov, odsekov (tag p), na zvýraznenie použiť tag b
  • využívanie nadpisových tagov h1 až h6 podľa významu
  • pri obrázkoch v tagu img využívať položku alt a title na ich opis
 5. Dynamické a animačné prvky ako Flash a Javascript používať obmedzene, vyhľadávač ich nedokáže interpretovať; dôležitý je najmä text.
 6. Použitie Google Analytics – nástroj na analýzu návštevnosti stránok
 7. Informujte Google o vašej stránke http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl

Generátor typoscriptu

Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.

Odkazy