rtgx

Javascript

jQuery: manipulácia s tabuľkou

Date 08.12.2014

Zadanie Cieľom je vypracovať klientský skript, ktorý dokáže dynamicky vytvárať napr. zoznam ingrediencií (ak v našom príklade) bez pomoci servera. Na pomoc si zoberieme javascriptovú knižnicu jQuery (konkrétne verziu 1.11.1). Požadované funkcie: pridanie nadpisu (názov)pridanie ingrediencie (množstvo, názov)mazanie pridaných...

periodická zmena

Date 20.02.2009

Zadanie Na stránke bude bližšie neurčený počet div elementov s ľubovoľným obsahom, z ktorých len jeden bude v danú cvíľu viditeľný. Viditeľnosť elementov sa bude periodicky meniť v určenom časovom intervale. HTML <head> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"><!-- // var...

fotogaléria

Date 23.02.2008

Umožňuje listovanie v zozname obrázkovbez potreby skriptu na strane servera.O všetko sa postará Javascript

zmena obrázkov

Date 23.06.2008

Javascript v určenom časovom limite (2.5 sekundy) prepne na jeden zo štyroch obrázkov - primitívne a funkčné. <script type="text/javascript"> var imageAct = 1; var imageMax = 4; function imageSwitch() { imageAct++; if( imageAct > imageMax ) { imageAct = 1; } var i; for( i = 1; i <= imageMax; i++ )...

dátum a čas

Date 28.11.2007

Zobrazenie aktuálneho dátumu. Všimnite si zakomentovaný riadok 4, kde bola pôvodne na zistenie roku použitá funkcia getYear(), ktorá však nepracuje korektne vo všetkých prehliadačoch. Bola nahradená funkciou getFullYear() na riadku 5. 1   dnes = new Date();2   day =...

vlastnosti tagov

Date 28.11.2007

Tieto dve javascriptové funkcie menia pri prejazde myšou nad určenými tagmi farbu písma a zdroj obrázku. Viac snáď vysvetlí priložený obrázok. Názov obrázku sa poskladá z id príslušného html tagu a prípony .png. Predstavte si, že nad anglickou vlajkou stojím kurzorom myšky - zmení sa na plnofarebnú a zároveň sa zmení...

presmerovanie

Date 25.02.2008

HTML <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><head> <title>Presmerovanie</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta http-equiv="refresh"...

rôzne

Date 06.02.2008

Potvrdenie odoslania anchor requestu javascriptom: <a href="delete.php" onClick="return confirm('Delete?');">Delete</a> To isté pre potvrdenie odoslania formulára: <input onClick="return confirm('Are you sure you wish to continue?')" type="submit" name="send"...

 
Žiadne dokumenty ani odkazy k tejto stránke.

Generátor typoscriptu

Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.

Odkazy