Typo3 programátor


TypoScript, Extbase, Fluid, PHP, MySQL/MariaDB, jQuery, AJAX...

Čo ponúkam?

Inštalácia a základné nastavenia Typo3 (7.6, 8.7, 9.5).
Nastavenie prístupov a užívateľských práv, prispôsobenie Backendu na mieru.
Inštalácia a nastavenia modulov (extensions.typo3.org).
Výroba zákazkových Typo3 Extbase Backend/Frontend modulov.
Rozšírenie, respektíve úpravy existujúcich modulov.
Tvorba zákazkových Scheduler tasks.
Prepojenie Typo3 s externým systémom, prípadne databázou.
14-ročné skúsenosti s CMS Typo3 (od verzie 3.8 do 9.5).

Vybrané referencie
(vyrobené pre Magnetica s.r.o.)

waterrower.sk
women30plus.at
metalprodukt.sk
perfora.sk

Kontakt

Robert Gonda, SZČO
J. Wolkera 13
052 05 Spišská Nová Ves
robert.gonda@gmail.com